Skoncuj s pasivní angličtinou, najeď na aktivní

887qn6by66k-img-3715-5.jpg

Lenka Janíková

Jmenuji se Lenka. Nejsem extrovertka, ale miluji lidi a neotřelé zážitky, jsem hladová po dobrodružství, neobvyklých setkáních a místech, která znají jen místní Více o lektorovi »

887qn6by66k-img-3715-5.jpg

Lenka Janíková

Jmenuji se Lenka. Nejsem extrovertka, ale miluji lidi a neotřelé zážitky, jsem hladová po dobrodružství, neobvyklých setkáních a místech, která znají jen místní Více o lektorovi »

47j46e23znz-learning-people.jpg
Dle domluvy, Ostrava (mapa)

Kurz je individuální

Nevyhovuje ti vypsaný termín?

Nech nám svůj e-mail – dáme ti obratem vědět, jakmile lektor vypíše další nové termíny.

Poznámka k termínu

Je možné domluvit se na rozdělení kurzu do několika dní, pokud to dovolí časové možnosti lektora i účastníka, přičemž druhá část by měla proběhnout do jednoho týdne od první části. Při výjezdu za studentem je účtováno cestovné 5 Kč/km.

Obsah kurzu

 • Pozdravy, uvítací fráze, představení se, fráze při rozloučení – víte např., jak byste někomu řekli, že se má opatrovat?
 • Osobní údaje – základní údaje o sobě jako jsou věk, povolání, s kým a kde žijete, odkud pocházíte, zahrnuje znalost názvů zemí a národností,
 • Denní a týdenní režim – popis denních a týdenních aktivit od vstávání, přes příchod do práce, až po uložení se ke spánku. Víte např., jak se řekne jít se smetím, zalít zahradu nebo pověsit prádlo?
 • Rodina, přátelé – povykládat o rodině, jak je velká, jaké členy zahrnuje apod. Víte např., jak se řekne nevlastní matka nebo náhradní dcera?
 • Volný čas – co děláte rádi ve volném čase, jednotlivé druhy sportů, hry, hudba, socializace. Víte např., jak se řekne hra na schovávanou, kutil nebo kutilství?
 • Popis osoby – popis povahových vlastností osob a jejich zevnějšku. Víte, jak byste vyjádřili např., že je dcera drzá, teta lakomá, strýc velkorysý a soused hádavý?
 • A k tomu všemu gramatika – přítomný, minulý (nepravidelná slovesa) a budoucí čas, oznamovací věty a tvoření záporných vět a otázek, rozkazovací způsob a zákaz, pasivum, složeniny se „some“, „any“, „no“, vazba „there is“, „there are“

 

Proč kurz u mne

Nebudu vám vykládat, kolika certifikáty z angličtiny se pyšním a jak vysoké vzdělání z tohoto jazyka mám. Na jazyky nejsem talentovaná a sama jsem se anglicky učila snad na všech stupních formálního vzdělávání spoustu let bez valného výsledku v komunikaci. V komunikaci v angličtině jsem se cítila být nesvá, nervózní, zasekávala jsem se a prakticky jsem nebyla schopna dát dohromady větu plynule. Vše se změnilo mým výjezdem za prací do Londýna, kde jsem se asi po měsíci naučila nejen mluvit, ale i přemýšlet v angličtině. Další zdokonalování přišlo při mém dalším povolání v mezinárodní firmě, při mém pozdějším individuálním cestování a každodenní komunikaci s anglicky mluvícími přáteli. Za ta léta jsem dosáhla úrovně B2+ a plynulé komunikace a až po letech této úrovně jsem si uvědomila, že je spousta lidí, kteří mají pasivní úroveň, a že k tomu, aby je lektor rozmluvil, není třeba certifikátů, úrovně rodilého mluvčího ani excelentní gramatiky. A díky tomu, že vím, jaké to je bojovat s jazyky, vím, co lidem při výuce chybí, jak s nimi trpělivě pracovat a jak jim při mluvení pomáhat.

Proto jsem začala dávat soukromé lekce angličtiny a po řadě měsíců zkušeností s individuální výukou dávám dohromady malou skupinku 4 až 5 lidí, kterým nevyhovuje výuka ve velkých 15členných skupinách na jazykových školách ani individuální výuka jeden na jednoho. A pokud vám bude můj styl výuky vyhovovat, můžete ke mně dále docházet buď do skupinového kurzu, nebo do individuálního.

 

Proč takto intenzivní kurz?

Ze zkušeností mých a mých studentů cítím, že klasická výuka na hodinu či dvě týdně, roztažená do velmi dlouhého období, není účinná. Dříve nabyté vědomosti a slovní zásoba se zapomínají, pokrok je mizivý, motivace časem klesá a spousta studentů vyhoří po půl roce, v lepším případě setrvají pár let s tím, že zůstávají tzv. věčnými začátečníky. Proto je lepší pracovat s nově nabytými informacemi rychle, dokud jsou čerstvé a nabalovat na ně další.

Že výuka bude příliš namáhavá? Do začátku se tak může zdát, než si na to mozek navykne. Navíc bude ve skupině více lidí, mezi které se aktivity rozprostřou, takže i ti, co zrovna nebudou aktivně mluvit, budou poslouchat jiné a nasávat tak angličtinu pasivně poslechem.

 

Jak výuka u mne vypadá

 • Cílím na komunikaci a aktivní využití angličtiny při aktivním zapojováním mozku,
 • Zaměřuji se na témata, která jsou nejběžnější a ve kterých se lidé chtějí nejčastěji vyjadřovat,
 • Slovní zásobu a gramatiku procvičujeme na četbě a překladu textů, krátkým povídáním o článku (já dávám otázky a student se snaží s mou pomocí porozumět a odpovídat) a na závěr konverzací na dané téma,
 • Daná témata střídám s volnou konverzací na volné téma, např. o tom, co jsme dělali o víkendu nebo co hodláme dělat v tom příštím,
 • Klasická cvičení (doplňování chybějících slovíček, spojování apod.) se studenty nedělám, pokud ano, tak výjimečně jako formu „odpočinku“. Místo cvičení rovnou dávám věty na překlad.
 • Po studentech vyžaduji pravidelnou přípravu, především slovní zásoby, která je pro její efektivní využití při komunikaci v hodinách angličtiny klíčová, jelikož se nepohybujeme v přirozeném anglicky mluvícím prostředí, ve kterém bychom nasávali angličtinu prakticky 24 hodin denně. Všeobecně se doporučuje každodenní studium po alespoň 10, 20 minutách, kdy se naučíte kolem 20 slovíček denně.
 • Gramatiku většinou probírám tzv. za pochodu, pokud přeci jen gramatikou celou spolupráci začínám, proberu ji se studentem jen velmi rychle s využitím snadných přehledů a tabulek a pak hurá na praktické využití. Vycházím z toho, že malé dítě učící se rodný jazyk také nejdříve poslouchá a zkouší napodobovat, aniž by rozumělo gramatice. Ale jelikož jsme již dospělí jedinci, kteří chtějí rozumět, gramatiku vysvětluji, až je třeba a dle toho, co je třeba. Při probírání gramatiky se nedržím žádného harmonogramu žádné učebnice. Probírám prostě to, co se nejvíc pro danou úroveň nebo typ konverzace používá.

 

Pro koho je kurz určen:

 • Pro ty, kteří už s angličtinou někdy začali nebo několikrát začínali a ukončili alespoň úroveň A1, nejlépe však A2 nebo se dotkli úrovně B1,
 • pro ty, kteří se zasekli na pasivní úrovni a ne a ne se ústně vyjádřit tak, jak by chtěli,
 • pro aktivní upovídané lidi. Pro to, abyste se naučili mluvit v cizím jazyce, musíte mít přirozenou potřebu něco sdělit, a to „něco“ je co nejvíce,
 • pro ty, které už nebaví učit se angličtinu roky bez citelných výsledků,
 • pro ty, kteří jsou s letitým studiem angličtiny nespokojeni.

 

Pro koho můj kurz rozhodně není:

 • Pro úplné začátečníky bez znalosti alespoň anglické abecedy,
 • Pro ty, kteří už tvrdí, že komunikaci s anglicky mluvícími lidmi jakž takž zvládají,
 • Pro ty, kteří již došli do komunikativní úrovně B2,
 • Pro tiché a stydlivé „myšky“, které nerady něco sdělují,
 • Pro ty, kteří nejsou připraveni pracovat na sobě intenzivně.

 

Co je v kurzu zahrnuto:

 • tištěné materiály ke gramatice a texty. Slovní zásoba pouze v elektronické podobě.

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.