Podmínky užívání

Používáním Naučmese.cz souhlasíš s těmito podmínkami. V tomto modrém bloku u jednotlivých částí najdeš vždy polopatě vysvětlenou verzi ;)

Podmínky užívání Naučmese.cz existují, aby zaručily spokojenost na straně lektorů, žáků i provozovatele.

 1. Za lektora je považován každý uživatel, který vytvoří vlastní kurz, který nabízí účastníkům k absolvování.
 2. Účastníkem je každý uživatel, který se na kurz přihlásí a uhradí cenu kurzu.
 3. Provozovatelem Naučmese.cz je:
  Naučmese s.r.o.
  IČ: 29456541,
  DIČ: CZ29456541
  se sídlem Krásná 299,
  PSČ 739 04
  (jsme plátci DPH)

Vytvořením kurzu nebo přihlášením na něj vyjadřuje lektor i účastník svůj souhlas s těmito podmínkami.

Obsah

Nové kurzy schvalujeme ručně, texty i fotografie můžeme dále používat a upravovat. Pro fungování Naučmese.cz není vhodné, aby tě účastníci kontaktovali na přímo – proto prosím nevkládej do popisu kurzu ani na svůj profil přímé kontaktní údaje, tj. e-mail či telefon.

Za obsah, který lektor na Naučmese.cz vkládá, je lektor zodpovědný. Pokud používá obsah (text, fotky, videa), který není jeho vlastní tvorbou – nese lektor zodpovědnost za to, že má právo (licenci) ke komerčnímu použití takového obsahu.

Provozovatel si vyhrazuje právo kurz neschválit, a to zejména v případě, že je v rozporu s právním řádem ČR (jehož součástí jsou i mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázaná a vybrané předpisy práva evropského), dobrými mravy anebo porušuje autorská nebo jiná práva třetích osob.

Vložením obsahu kurzu lektor uděluje provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci ke všem způsobům jeho užití, a to bez jakéhokoli časového nebo územního omezení. Samotný obsah může být provozovatelem dále upravován.

Pro fungování Naučmese.cz není vhodné, aby na sebe lektor uváděl přímý kontakt (telefon či e-mail) v popisu kurzu či na svém profilu. Je možné odkázat na lektorovy sociální sítě, osobní či pracovní webovou stránku.

Lektor může využít umístění originálních video souborů svého video kurzu na placený účet Naučmese.cz na serveru vimeo.com – v takovém případě se Naučmese.cz zavazuje, že video obsah na tomto účtu je zabezpečený vůči zneužití a nepovolenému šíření.

Platby za kurz, kredity

Vrácení peněz za kurz se řídí storno podmínkami, ale vždy záleží na domluvě s lektorem. Lektoři mohou peníze za kurzy používat jako kredity a účastnit se jiných kurzů.

Svou účast potvrzuje účastník zaplacením kurzu. Cenu kurzu účastník uhradí na účet na základě faktury vystavené provozovatelem. Podmínky pro jednotlivé typy spolupráce s lektory jsou podrobně popsány i s příklady na stránce Způsoby spolupráce. Platbu provozovatel uhradí lektorovi do 14 dnů od konání kurzu na vyžádání lektora. Naučmese s.r.o. vystavuje potvrzení o zdanitelných přijmech na vyžádání.

Jestliže nedojde k uskutečnění kurzu, mohou účastníci požádat o navrácení finančních prostředků nebo se mohou zúčastnit lektorova budoucího kurzu anebo se s ním domluvit na jiném řešení.

Jestliže účastník zaplatí za kurz, ale nezúčastní se ho, není lektor povinen cenu kurzu vracet. Jestliže se na navrácení peněz lektor a účastník domluví, je to možné. Pokud k této domluvě dojde ještě ve chvíli, kdy provozovatel lektorovi platbu za kurz neuhradil, navrátí odpovídající částku účastníkovi přímo provozovatel.

Lektor si může vybrat, zda si částku, která mu za uskutečněný kurz náleží, nechá vyplatit na bankovní účet anebo si v systému ponechá kredity v hodnotě odpovídající celkové ceně kurzu (1 Kč = 1 kredit). Tyto kredity pak může použít pro uhrazení jakéhokoli jiného kurzu anebo si je může nechat vyplatit na bankovní účet.

Storno podmínky 

Pokud nemůžeš dorazit a dáš nám vědět 5 nebo více dní před kurzem, vrátíme ti plnou cenu kurzu. Tři nebo čtyři dny - půlku částky a později už peníze obdrží lektor.

Pokud se přihlásíte na kurz a z jakýchkoli důvodů se nebudete moci zúčastnit, dejte nám i lektorovi prosím vědět alespoň 5 dní před kurzem. Jen tak vám budeme moci vrátit plnou cenu kurzu. Pokud svou účast účastník zruší 3 – 4 dny před kurzem, budeme moci vrátit jen 50 % a pokud se účastník odhlásí později, tedy dva dny před kurzem, jeden den před kurzem anebo přímo v den kurzu, peníze již náleží lektorovi a cena kurzu vám tedy nebude vrácena, pokud sám lektor nerozhodne jinak.

Lhůta pro stornování přihlášky se počítá od chvíle, kdy nám od účastníka dorazila zpráva o zrušení účasti, do začátku kurzu. Pět a více dní před kurzem je tedy alespoň 120 hodin do začátku kurzu. Pro příklad: když se kurz bude konat v úterý v 18:00, potřebujeme od účastníka vědět, že nedorazí, nejpozději ve čtvrtek v 18:00.

V případě nenaplnění minimální kapacity má účastník možnost se odhlásit a dostat kurzovné zpět i když už by měly platit storno podmínky, tj. méně než 5 dní do kurzu.

Odpovídající částku vám v případě zrušení přihlášky či neuskutečnění kurzu vrátíme na účet na požádání do 14 dnů. 

Při vrácení částky za přihlášku na zahraniční účet jdou veškeré poplatky s tím spojené směrem k účastníkovi

---

Storno podmínky pro video kurzy
Pokud účastník zjístí, že mu zakoupený video kurz nesedl. Můžete jej, do 36 hodin od zakoupení, vrátit. Stačí nám včas napsat na info@naucmese.cz.

---

Storno podmínky pro individuální kurzy
Individuální kurz by měl proběhnout do jednoho roku od přihlášení účastníka. Poté má lektor nárok vyplatit si peníze. V takovém případě se cena přihlášky dělí rovným dílem mezi lektora a Naučmese.cz. 

V případě, že by účastník domluvenou schůzku s lektorem zrušili méně než 36 hodin před sjednaným termínem, lektor má taktéž nárok na vyplacení kurzovného. Pokud by sjednaný termín zrušil méně než 36 hodin lektor, můžete si nechat naopak vrátit peníze účastník.

Dárkové poukazy: platnost a využití

Otevřené dárkové poukazy na konkrétní kurz bez daného termínu (tzn. termín si vybírá obdarovaný sám) i dárkové poukazy na peněžní hodnotu mají platnost 1 rok od zakoupení poukazu. Tyto dárkové poukazy jsou přenosné – nejsou vázané na konkrétní obdarovanou osobu a není tak možné za ně žádat vrácení peněz na bankovní účet.

Otevřené dárkové poukazy na konkrétní kurz bez daného termínu se chovají jako poukazy na peněžní hodnotu – lze je tedy využít (ve výši jejich hodnoty) na jakýkoliv jiný kurz z nabídky. V případě vyšší ceny jiného kurzu bude potřeba uhradit rozdíl v ceně. V případě nižší ceny jiného kurzu bude vygenerován nový poukaz na zbylou hodnotu.

Dárkové poukazy na kurz s daným termínem fungují stejně jako běžná přihláška ke kurzu a vztahují se na ně stejné storno podmínky, viz bod výše. 

Reklamační řád

V případě reklamací se prosím obraťte na e-mail info@naucmese.cz nebo zavolejte Nele na tel. číslo +420 792 304 136‬.

Pořádání kurzů

Provozovatel neručí za průběh kurzu. Odpovědnost nese lektor. Cílem provozovatele však je umožnit komunikaci mezi lektorem a účastníkem. Snahou provozovatele je pochopitelně spokojenost na obou stranách.

Za průběh kurzu tedy odpovídá lektor. Případné problémy se ale nebojíme řešit.

Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů upravují naše Pravidla ochrany osobních údajů.

Osobním údajem je jakákoli informace, na základě které je možné identifikovat lektora nebo účastníka. Naučmese.cz funguje v souladu s požadavky právního řádu České republiky. Účelem zpracování osobních údajů je provozování Naučmese.cz – vytváření kurzů z pohledu lektora a účast na kurzech z pohledu účastníka.

Osobními údaji jsou jméno a příjmení, e-mail, adresa, případně také telefonní číslo a profilová fotografie.

Zpracovat osobní údaje účastníka a lektora může provozovatel jen se  souhlasem. Ten je udělován automaticky při vytvoření kurzu nebo přihlášení na něj.

Pokud si účastník nebo lektor nepřejí, aby jejich údaje byly nadále uchovávány, stačí, když napíší na info@naucmese.cz požadavek.

Lektor i účastník mohou své osobní údaje kdykoli upravit. Mají právo požadovat od provozovatele vysvětlení, domnívají-li se, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem.

Provozovatel se zavazuje neposkytnout osobní údaje třetí osobě. Výjimkou jsou případy, kdy je předá lektorovi pořádajícímu kurz.

Pokud lektor či účastník sdělí provozovateli e-mail, souhlasí tím se zasíláním zpráv, ve kterých budou informování o novinkách na Naučmese.cz a partnerech.

Změna podmínek

Pokud se tyto podmínky výrazně změní, dáme vědět e-mailem.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Podmínek užívání. O zásadních změnách bude provozovatel informovat s předstihem na kontaktní e-mail.

Pokud lektor nebo účastník nebudou chtít vzhledem ke změněným podmínkám používání pokračovat v používání Naučmese.cz, nechť napíšou na info@naucmese.cz: jejich účet bude zrušen.

Změna podmínek používání nabývá platnosti okamžikem jejího zveřejnění na Naučmese.cz. 

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.