Osobní produktivita

6c2rx8azotxe6fk-profil-ctverec.jpeg

Daniel Gamrot

Posledních deset let působím jako trenér osobní produktivity a konzultant využití moderních digitálních nástrojů ve firmách. Byl jsem také šéfredaktorem Mít vše Více o lektorovi »

4130p1ssqcenqrd-5ztpr7499wjoyck-osobniproduktivita-min.jpg

Kurz teď nemá vypsaný termín

Nech nám svůj e-mail – dáš tak lektorovi podnět k vypsání nového termínu. Jakmile jej vypíše, dáme ti obratem vědět.

Kurz již navštívilo 266 spokojených účastníků. Prohlédni si zpětnou vazbu ⇣

Osobní produktivita není o tom zvládnout vše co nejrychleji. Jde o zaměření pozornosti na správné věci a ve správný čas. Být v klidu u důležitých rozhodnutí. O tom mít své závazky pod kontrolou a řešit je s čistou hlavou.

Proč se o téma vůbec zajímat?

Každý den řešíme nedostatek času a energie na důležité úkoly. Teoretické techniky, jak je známe z článků, knih a školení, mohou pomoci, ale často nebývají propojeny s praxí. Skutečně viditelná změna, která se projeví na osobních i pracovních výsledcích, však přichází nejen s jiným přístupem k osobní produktivitě, ale také s okamžitou implementací nových poznatků do praxe.

Záměrem kurzu Osobní produktivita je představení moderních a populárních přístupů k organizaci práce, kdy vše pečlivě probíráme na příkladech konkrétních postupů a návyků z nejnižších pater (vytvoření systému úkolů a termínů, nástroje, delegování práce, e-mailová komunikace…) až po ta nejvyšší (produktivní záměr, práce s prioritami, optimalizace energie…).

Kurz je zaměřený na ukázku, ale i praktické osvojení ověřených principů osobní produktivity do pracovního i osobního života. Je bez slajdů a předem připravených univerzálních materiálů. Řešíme to, co vás nejvíce pálí. Prostě tak, abyste se mohli ve finále zaměřit na ty skutečně nejdůležitější věci, které v životě máte.

Témata kurzu

1. Úvod do osobní produktivity

 • Seznámení a první sdílení zkušeností s produktivními návyky
 • Základní principy a disciplíny osobní produktivity
 • Co má vliv na osobní produktivitu každého z nás

2. Produktivní vize

 • Účel produktivní vize a její součásti
 • Nastavení střednědobých a dlouhodobých priorit
 • Příprava a formulace osobní produktivní vize

3. Organizace práce

 • Jak dostat úkoly z hlavy do důvěryhodného systému
 • Organizace úkolů, projektů, termínů a informací
 • Každodenní práce se „systémem“ pro úkoly, jeho údržba a vylepšování

4. Optimalizace

 • Hledání činností pro odstranění, delegování nebo automatizaci
 • Delegování práce krok za krokem
 • Rutiny, automatizace, zvyšování efektivity a zjednodušování činností

5. Energie

 • Způsoby dobíjení baterek a zvyšování fyzické i mentální energie
 • Hledání aktivit, které mají vliv na velké vybíjení vnitřní baterky
 • Spánek, pohyb, strava, socializace a další zdroje energie

6. Plánování

 • Návrh ideálního týdne
 • Práce v časových blocích podle cirkadiánního rytmu
 • Rutiny a nastavení pravidelných aktivit

7. Priority

 • Rozhodování o nejlepším možném úkolu na základě urgence a důležitosti
 • Výběr nejdůležitějších úkolu dne a týdne
 • Stanovení priorit při změně podmínek

8. Soustředění

 • Vnitřní a vnější rozptýlení a jak s nimi pracovat
 • Zdroje vyrušení a nabourání pozornosti
 • Tipy pro lepší soustředění v různých podmínkách a prostředí

9. Návyky

 • Stanovení prvních návyků k osvojení z oblasti osobní produktivity
 • Neurologická smyčka zvyku aneb Jak to vše uvést do praxe

10. Závěr

 • Vytvoření akčního plánu pro zvyšování osobní produktivity
 • Zpětná vazba, hodnocení
 • Ukončení kurzu

Osobní produktivita je má specializace

Posledních devět let působím jako trenér osobní produktivity a konzultant využití moderních digitálních nástrojů ve firmách. Byl jsem také šéfredaktorem Mít vše hotovo – portálu osobního růstu. Každý rok projde mými tréninkovými programy a školeními více než tisícovka účastníků z firem nejrůznějšího zaměření – UNIQA, Air Bank, Orange Slovensko, VWFS, ČEZ nebo Strabag. Pracuji s nimi na budování nových dovedností pro zvýšení produktivity práce.

K dnešnímu dni jsem zrealizoval školení a dlouhodobé tréninkové programy na téma Osobní produktivita pro více než 10000 účastníků. Pravidelně se v oblasti zvyšování produktivity práce vzdělávám a nově nabyté dovednosti nejen školím, ale hlavně prověřuji a zjišťuji dopady na pracovní nasazení účastníků.

Píši svůj vlastní blog, ale přispívám také do Forbes, Na volné noze nebo Podnikatel.

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.