Mediální vzdělávání - skutečnost či výmysl?

2cfi0nmmp29qv5x-dsc-5381-cb1.jpeg

Hanka Hořáková

Hanka se od roku 1998 profesionálně věnuje výtvarným technikám. Zajímá se o grafologii a psychologii. Má bohaté zkušenosti před i za kamerou. Více se můžete Více o lektorovi »

2cfi0nmmp29qv5x-dsc-5381-cb1.jpeg

Hanka Hořáková

Hanka se od roku 1998 profesionálně věnuje výtvarným technikám. Zajímá se o grafologii a psychologii. Má bohaté zkušenosti před i za kamerou. Více se můžete Více o lektorovi »

9hklivqnbdzak5s-question-mark-2405202-1920.jpg
Kostelní Lhota (mapa)

Kurz je individuální

Nevyhovuje ti vypsaný termín?

Nech nám svůj e-mail – dáme ti obratem vědět, jakmile lektor vypíše další nové termíny.

Cíl lekce:

Uvědomit si, že internet není zdroj jen pravdivých informací.
Naučíte se praktické ukázky, jak si ověřit informace, fotografie a zkusíte si, jak funguje reklama v praxi.

Nejen mozek dostane potravu v podobě informací, ale i mlsný jazýček ochutná čokoládu v rámci praktické ukázky.

Účastníci se aktivně podílejí na výuce. Kurz je interaktivní.

Co k tomu získáte?

Poskytuji 5% slevu na kurz libovolného výběru z mojí nabídky. 

Co se naučíte?

Naučíte se o termínu mediální gramotnost - co znamená, k čemu nám slouží. A také se seznámíte se zásadami bezpečného užívání informačních technologií a internetu. Získáte informace o možném nebezpečí při nepromyšleném a unáhleném jednání.

Cílem semináře není pouze říct, co je dobře a co špatně. Cílem je uvědomit si, že digitální svět opravdu není svět reálný. Je zde spousta rozdílů. A na nás je, abychom se motivovali k samostatnému uvažování ohledně bezpečného chování na internetu. Mnohdy stačí „selský rozum“. Pochopit funkci internetu, protože dovednosti, které se učíme nyní, za pár let nebudou aktuální.

Pro koho je workshop vhodný?

Je určen především pro lidi, kteří se zajímají o svět kolem nás; pro lidi, kteří tuto osvětu budou předávat svým dětem či prarodičům. A v neposlední řadě pro lidi, kteří sami jsou bezradní a tápou, co je pravda a co lež.  

Co je mediální výchova?

Mediální výchova je proces vedoucí k získání mediální gramotnosti. Na kurzu mediální výchovy vás obeznámím s tím, jak fungují současná média a také s tím, jakou hrají úlohu v naší společnosti. Získáte dovednosti, budete je žít aktivně a učení se pro vás stane hrou. 


Hlavně se naučíte těmto schopnostem:

  • rozebrat a analyzovat nabízená sdělení
  • posoudit jejich věrohodnost
  • vyhodnotit jejich komunikační záměr
  • orientovat se ve zprostředkovaných (mediovaných) obsazích
  • rozlišit pravdivé a smyšlené informace

Mediální gramotnost je mezi experty a akademiky vysvětlována různě. Dalo by se  říct, že se týká dovedností, znalostí a porozumění, které vám umožňují efektivní
a bezpečné využívání médií.

Mediálně gramotní lidé by měli umět pochopit nabízený obsah a poskytované služby a v souladu s tím pak zvládat bezpečné užívání komunikačních technologií. Na to pak navazuje důležitá schopnost lépe chránit sebe a svou rodinu před škodlivým, urážlivým nebo nepravdivým obsahem. Proto je třeba propagovat mediální gramotnost ve všech oblastech společnosti a ve všech věkových skupinách.

 

Víš, že Hanka vede také tyto kurzy?

Víš, že Hanka vede také tyto kurzy?

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.