Životní zkušenost a její obraz v mysli

54njfugpat6me1n-photo.jpg

Václav Vydra

Mám rád citlivý a ohleduplný přístup k lidem, který však nesetrvává na jednom místě. Když to není potřeba. Rád na věcech průběžně a systematicky pracuji, Více o lektorovi »

54njfugpat6me1n-photo.jpg

Václav Vydra

Mám rád citlivý a ohleduplný přístup k lidem, který však nesetrvává na jednom místě. Když to není potřeba. Rád na věcech průběžně a systematicky pracuji, Více o lektorovi »

54njfugpat6me1n-photo.jpg

Václav Vydra

Mám rád citlivý a ohleduplný přístup k lidem, který však nesetrvává na jednom místě. Když to není potřeba. Rád na věcech průběžně a systematicky pracuji, Více o lektorovi »

54njfugpat6me1n-photo.jpg

Václav Vydra

Mám rád citlivý a ohleduplný přístup k lidem, který však nesetrvává na jednom místě. Když to není potřeba. Rád na věcech průběžně a systematicky pracuji, Více o lektorovi »

54njfugpat6me1n-photo.jpg

Václav Vydra

Mám rád citlivý a ohleduplný přístup k lidem, který však nesetrvává na jednom místě. Když to není potřeba. Rád na věcech průběžně a systematicky pracuji, Více o lektorovi »

5v13z0xhx21-beach-394503.jpg
dle domluvy (lze i Skype), Brno (mapa)

Kurz je individuální

Kurzu se již zúčastnili

dle domluvy (lze i Skype), Brno (mapa)

Kurz je individuální

Kurz je individuální

Kurz je individuální

Nevyhovuje ti vypsaný termín?

Nech nám svůj e-mail – dáme ti obratem vědět, jakmile lektor vypíše další nové termíny.

Poznámka k termínu

Cena za jeden termín je 350 Kč. Platí se první ochutnávkové setkání zvlášť dopředu (350 Kč) a když budete chtít pokračovat, tak následujících 5 setkání naráz (1750 Kč). Termíny setkání společně určíme na základě domluvy.

Poznámka k termínu

Cena za jeden termín je 350 Kč. Platí se první ochutnávkové setkání zvlášť dopředu (350 Kč) a když budete chtít pokračovat, tak následujících 5 setkání naráz (1750 Kč). Termíny setkání společně určíme na základě domluvy.

Poznámka k termínu

Cena za jeden termín je 350 Kč. Platí se první ochutnávkové setkání zvlášť dopředu (350 Kč) a když budete chtít pokračovat, tak následujících 5 setkání naráz (1750 Kč). Termíny setkání společně určíme na základě domluvy.

Poznámka k termínu

Cena za jeden termín je 350 Kč. Platí se první ochutnávkové setkání zvlášť dopředu (350 Kč) a když budete chtít pokračovat, tak následujících 5 setkání naráz (1750 Kč). Termíny setkání společně určíme na základě domluvy.

Jak často se Vám stává, že svým přátelům něco vysvětlujete a použijete metaforu? Kolikrát v práci či v osobním životě řešíte problém, který je snadné k něčemu přirovnat? Používáte fráze jako "jel jsem si na vlně", "měl to na háku", "cítila jsem se jako nahá", "vlečeš se jako šnek", "ponořil jsem se do toho", "chci se nad to povznést" a podobné? Všechny tyto fráze jsou svým způsobem metaforické a v každé z nich se může ukrývat sada našich konkrétních zkušeností.

Metafory v našem jazyce používáme naprosto přirozeně jako pojmenování pro zkušenosti, zážitky. V rozhovoru je možné prostřednictvím metafor zhmotnit naše osobní zkušenosti (dojmy, pocity...), které nás mohou silně ovlivňovat, ale je pro ně běžně velmi těžké najít slova. Co kdybych Vám řekl, že můžete v našem společném rozhovoru utvořit "obrazy" těchto zkušeností a budete je cítit tak, jako by tu byly právě přítomné? Že budou téměř hmatatelné?

Nabízím Vám prozkoumání Vašich méně uvědomovaných zkušeností nehodnotícínenásilnou formou, která podnítí Vaši tvořivost a umožní Vám poznat sebe sama do hloubky. Nabízím rozhovory v Čistém jazyce, z nichž si odnesete živý obraz Vašich zkušeností, který Vám může usnadnit Váš každodenní život:-) Reference účastníků najdete v mém profilu.

Proč tvořit metafory?

Poznání našich zkušeností skrze metafory nám pomáhá při rozhodování, může nám také pomoci k řešení problému, se kterým si nevíme rady. Dále nám zpřístupňuje naše skryté síly, dává možnost zjistit proč se chováme tak, jak se chováme, či najít své zapomenuté pocity.

Pro koho kurz je?

Je vhodný pro všechny, kteří mají zájem o hlubší kontakt se sebou samotným a o větší poznání sebe sama. Netřeba nějakých předchozích zkušeností či dovedností k účasti. 

A jak vnímám rozhovor já? 

Když už mluvím o metaforách a obrazech zkušeností, chci Vám představit svůj vlastní obraz toho, jak pro mne vypadá rozhovor v Čistém jazyce, když jsem účastníkem.

Je to jako ponořit se pod hladinu. Když jsem nad ní, voda mi hází do očí odlesky, svět pod hladinou je různě zkreslený vlnkami a dno je někdy tak hluboko, že je rozmazané či není vidět.

Ale jakmile se ponořím a mám brýle, vidím něco úžasného. Vidím rybky a jejich hejna proplouvající kolem mě. Jak se nořím hlouběji, voda je klidnější, vše se méně pohupuje a je zde více živočichů. Pode mnou jsou korály a zelené rostliny rostoucí ze dna. Dno je pokryté namodrale žlutým pískem a nad ním jsou stovky pestrobarevných rybek různých velikostí. A různých tvarů. Můžu poznávat podmořský svět. A někdy objevím ve vodním prostoru se vznášející věc, kterou jsem kdysi ztratil, když jsem proplouval na hladině v člunu. Jindy zase hrábnu rukou do písku a mezi jemnými zrnky nahmatám malou skříňku, kterou tam někdo zanechal.

A potom si tyto objevy beru s sebou. Zase postupně pluji nahoru. Postupně vyplouvám z těch klidných hloubek, kam jen dosáhne slunce, výše, až do pohupujících se vlnek. A na hladinu, kde na mě čeká člun. A v člunu, cestou k pevnině vzpomínám na to, co jsem viděl a jak o tom budu vyprávět. A také detailně prozkoumávám předměty, které jsem si s sebou přinesl. 

Na našem společném setkání Vám poskytnu člun, potapěčské brýle, vzduch, světlo ve větší hloubce a kontakt s hladinou. Pohyb, poznávání a úlovky budou jen na Vás.

 

Rozšiřující informace:

Metodické informace a osnova kurzu

Tématem kurzu je životní zkušenost a její obraz v mysli. Osnova kurzu je členěná po 1+5 navazujících setkáních, každé na jednu hodinu.

  • První setkání je ochutnávkové. Budeme se zaměřovat na vzájemné poznání pro budování důvěry a bezpečného prostředí, pobavíme se o tom, s čím na setkání přicházíte a jak by měla vypadat setkání následující. Zároveň Vás obeznámím s Čistým jazykem a pokusíme se o první metafory. Setkávání si uděláme příjemné a zábavné, nebude se jednat o žádný dril. :-) 
  • Následující 3-4 setkání se budou detailně zaměřovat na nejsilnější/nejdůležitější zkušenosti, které si zvolíte. Většinou se jedná o zkušenosti, které jsou pro Vás zrovna aktuální, které prožíváte. Tyto zkušenosti budeme propojovat s pocity v těle a "modelovat" jejich obraz Čistým jazykem. Výsledkem budou metafory vytvořené ze zkušeností.
  • Poslední 1-2 setkání budou zaměřena na uzavření probíraných témat a na reflexi zkušeností, které jste získal/a během setkávání. Metody reflexe budou na Vašem výběru, lze dialogem, Čistým jazykem, tvůrčím vyjádřením za pomoci karet, kresby, omalovánek, pohybu, čímkoli nás napadne. 

Cíle kurzu

Účastník si odnese "živé" (aktuálně prožívané) metafory svých zkušeností. Pojmenuje a pochopí některé skryté části své nevědomé mysli. Pojmenuje své doposud nepojmenované (neidentifikované) pocity. Vyzkouší si propojovat své jednání, myšlení a prožívání do jednoho obrazu. Celkově se prakticky naučí reflektovat své zkušenosti.

Reflexe zkušeností pomáhá v běžném životě při volbách a rozhodování, porozumění sobě samotnému a druhým lidem. Taktéž pomáhá změnit věci, které na sobě změnit chceme, ale jsou pro nás velmi těžké. 

Důležité upozornění: Rozhovory v Čistém jazyce nejsou psychoterapie. Jedná se o osobnostní rozvoj a koučink. Řídím se etickým kodexem (zejména body 3, 4 a 5), zachovávám mlčenlivost a diskrétnost.

Organizační informace

Kurz je pro jednoho účastníka. Setkání mohou probíhat osobně, nebo přes videohovor Skype. Místo osobního setkání je na domluvě, mohu však nabídnout vlastní prostor v Brně (poblíž Mendlova náměstí). Jedno setkání trvá 60 minut. Cena kurzu je 350+1750 Kč (tzn. 350 Kč za setkání), platí se první setkání dopředu a po něm zbytek kurzu (pokud se rozhodnete pokračovat). Při jakýchkoli dotazech mi pište, rád Vám zodpovím cokoli budu moci. :-) 

Proč jsem kompetentní? 

Od počátku roku 2016 intenzivně studuji a trénuji Čistý jazyk jako metodu koučovacích, terapeutických a reflektivních rozhovorů. Pracuji jako kariérový poradce, ve své práci Čistý jazyk používám v individuálních konzultacích. Jsem v komplexním výcviku integrativní Gestalt psychoterapie organizace Instep. Absolvoval jsem spoustu sebezkušenostních kurzů a workshopů, většinou zaměřených na práci s psychikou skrze tělo. Vedl jsem dohromady stovky facilitačních, poradenských a terapeutických rozhovorů - individuálních i skupinových. Více o mě v mém profilu. :-)

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.