Spokojený rodič, spokojené dítě: vzdor, vztek, "zlobení", emoční výbuchy

9riau00ni31-6.jpg

Radka Schillerová

Po narození mého prvního dítěte, jsem si kladla spoustu otázek. Jestli se mám řídit zaručenými pravdami minulých generací nebo svou intuicí. Jestli to, co dělám, může pozitivně či negativně ovlivnit budoucí život mého Více o lektorovi »

6rxron0bt6f-matysek-bryle.jpg

Kurz bohužel není aktivní

Nech nám svůj e-mail, dáme ti vedět, až bude kurz aktivníSledováním kurzu dáš lektorovi podnět, aby kurz obnovil! ;)

Pro rodiče dětí 0-7 roky

Stát se spokojeným rodičem a mít spokojené dítě je proces, dlouhá nekončící cesta, která do vztahu přinese porozumění, lásku a vyrovnanost. Na této cestě se rodiče naučí, že výchova není boj o moc, ale spolupráce a respekt.

Na kurzu se budeme věnovat těmto tématům:

1. Typy výchovy - seznámíte se se 4mi typy výchovy (autoritativní, zanedbávající, liberální a respektující) a popíšeme si, jak tyto výchovy vypadají v praxi, jaké jsou jejich dopady na vývoj a chování dítěte. Dozvíte se, jak liberální výchova kazí dobré jméno výchově respektující a tím bohužel nahrává výchově autoritativní

2. Sociální inteligence a mozek - zjednodušeně řečeno "za všechno může nedovyvinutý mozek", díky znalostem o vývoji mozku se budete na emoční výbuchy dítěte dívat jako na příležitost zdravě ho rozvíjet, budete vědět, že za zlobením se vždy skrývá nějaký důvod. Zlobení je žádost o pomoc

3. Komunikace - je jedním z nejdůležitějších pilířů respektující výchovy, používáním komunikačních dovedností jako je pozitivní formulace, já sdělení, vědomá komunikace, naslouchání aj. si ušetříte spoustu nedorozumění, tlaku a vzdoru

4. Pochvala, odměny, strach a tresty - řekneme si jak a jestli děti chválit, co způsobují odměny, jaký dopad má na dítě strach a tresty

5. Emoční inteligence – jak pracovat s emocemi

6. Jak nastavit hranice - prostředí bez hranic je pro dítě matoucí, není bezpečné a cítí se v něm nejistě, ztrácí se v neohraničeném světě a hledá limity

Ukážeme si mimo jiné několik metod, jak pracovat s pláčem, vztekem, vzdorem

Nalaď se na stejnou vlnu a přeskoč na pevninu

Dej emoci jméno

Hraj si s příběhy

Mocenské hry aj.

Budete potřebovat otevřenou mysl a chuť na sobě pracovat.

 

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?