Spokojený rodič, spokojené dítě: vzdor, vztek, "zlobení", emoční výbuchy

9riau00ni31-6.jpg

Radka Schillerová

Po narození mého prvního dítěte, jsem si kladla spoustu otázek. Jestli se mám řídit zaručenými pravdami minulých generací nebo svou intuicí. Jestli to, co dělám Více o lektorovi »

6rxron0bt6f-matysek-bryle.jpg

Kurz bohužel není aktivní

Nech nám svůj e-mail, dáme ti vedět, až bude kurz aktivní Sledováním kurzu dáš lektorovi podnět, aby kurz obnovil! ;)

Pro rodiče dětí 0-7 roky

Stát se spokojeným rodičem a mít spokojené dítě je proces, dlouhá nekončící cesta, která do vztahu přinese porozumění, lásku a vyrovnanost. Na této cestě se rodiče naučí, že výchova není boj o moc, ale spolupráce a respekt.

Na kurzu se budeme věnovat těmto tématům:

1. Typy výchovy - seznámíte se se 4mi typy výchovy (autoritativní, zanedbávající, liberální a respektující) a popíšeme si, jak tyto výchovy vypadají v praxi, jaké jsou jejich dopady na vývoj a chování dítěte. Dozvíte se, jak liberální výchova kazí dobré jméno výchově respektující a tím bohužel nahrává výchově autoritativní

2. Sociální inteligence a mozek - zjednodušeně řečeno "za všechno může nedovyvinutý mozek", díky znalostem o vývoji mozku se budete na emoční výbuchy dítěte dívat jako na příležitost zdravě ho rozvíjet, budete vědět, že za zlobením se vždy skrývá nějaký důvod. Zlobení je žádost o pomoc

3. Komunikace - je jedním z nejdůležitějších pilířů respektující výchovy, používáním komunikačních dovedností jako je pozitivní formulace, já sdělení, vědomá komunikace, naslouchání aj. si ušetříte spoustu nedorozumění, tlaku a vzdoru

4. Pochvala, odměny, strach a tresty - řekneme si jak a jestli děti chválit, co způsobují odměny, jaký dopad má na dítě strach a tresty

5. Emoční inteligence – jak pracovat s emocemi

6. Jak nastavit hranice - prostředí bez hranic je pro dítě matoucí, není bezpečné a cítí se v něm nejistě, ztrácí se v neohraničeném světě a hledá limity

Ukážeme si mimo jiné několik metod, jak pracovat s pláčem, vztekem, vzdorem

Nalaď se na stejnou vlnu a přeskoč na pevninu

Dej emoci jméno

Hraj si s příběhy

Mocenské hry aj.

Budete potřebovat otevřenou mysl a chuť na sobě pracovat.

 

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.