Mýty a skutečnosti o psychologii, psychoterapii, psychiatrii a mezilidské komunikaci

2uwtnkmpjyowalc-komunikace-1.jpeg

Kurz teď nemá vypsaný termín

Nech nám svůj e-mail – dáš tak lektorovi podnět k vypsání nového termínu. Jakmile jej vypíše, dáme ti obratem vědět.

Nabízím tento kurz jako komunikační psycholog, psychoterapeut a lektor pro zdravou mezilidskou komunikaci a osobní rozvoj. Vedl jsem celkem 200 kurzů, kde jsem se opakovaně dozvídal, jaké chybné představy mají lidé o komunikaci. Mým cílem je tyto chybné představy odstraňovat a nahrazovat funkčními alternativami. Kvalitní mezilidská komunikace přímo souvisí s kvalitou našich životů. Včetně tělesného i psychického zdraví.

Možná si myslíte, že když lidé spolu mluví česky, tak si rozumí. Není to pravda. Kde se berou nedorozumění? Kde se berou konflikty? Proč se rozpadají partnerské vztahy? Proč se rozpadají rodiny? Proč třeba také vzniká napjatá atmosféra na pracovišti? Proč jsou někteří lidé nešťastní? Kde se berou psychické problémy? Kde se berou tělesné potíže, které souvisí s psychikou a tedy s komunikací? Psychika je komunikace... Povaha, nebo osobnost v původním slova smyslu neexistují.

Mám plné zuby toho, jak někteří, někdy i mediálně "slavní", komentují a vysvětlují tato témata. Většina z toho je zcela mimo mísu a místo toho, aby pomáhaly, plodí zlo, plodí lidské neštěstí..., a žel je to jenom z komerčních důvodů. Nějaké množství lidí jim věří, protože nemají čemu jinému věřit. A přece když ti lidé jsou pořád někde v televizi nebo na internetu, tak přece něco na tom, co říkají musí být. Nu, nemusí. Ti, co rozhodují o tom, co se objeví v televizi, nebo v rozhlasu, nemají žádnou kvalifikaci na to, aby mohli vybrat to, co je kvalitní a vyřadit to, co jsou hrubé nesmysly.

Jedna z nejhorších oblastí je psychiatrie. Současné směrování psychiatrie je prostě tak smutné a zoufalé téma. Obvykle lidem škodí, než že by jim pomáhalo. (Musím ale zde zdůraznit, že samozřejmě existuje pár moudrých a vzdělaných psychiatrů, kteří umí pomáhat. Ti ale všichni plavou proti hlavnímu proudu.)

S velkým žalem musím také okomentovat skutečnost, že je velmi velké množství psychologů a psychoterapeutů, kteří fungují na velmi zastaralých přesvědčeních a opět, více škodí, než pomáhají.

To všechno je problém výuky na vysokých školách, kde mnoho věcí, které se vyučují, jsou někde na úrovni středověku. Je to složité.

Ještě zmíním jedno téma, a tím tématem je ezoterika. Samozřejmě, pokud toto bude číst někdo, kdo propadl ezoterice, tak mne pošle do háje. S tím se nedá nic dělat. V oblasti mezilidských vztahů, psychického či fyzického zdraví, lidského štěstí či aspoň spokojenosti, neexistuje kromě psychiatrie, zastaralé psychologie, nic horšího, než je ezoterika. Ironicky řečeno, to, co je můj favorit je odvtělování přivtělených duší... za 160 000 korun za čtyř hodinové sezení...

Nebojím se říci, že mnoho lidí má dnes díky některým "směrům" v oblasti psychiky a mezilidských vztahů, totálně vymyté mozky. Funguje to jako sekta...

Tohle všechno se nebojím říct, protože mám 20 let praxe, a rukama mi prošlo mnoho lidí, kteří byli či jsou poškození zastaralou psychoterapií, psychiatrií a ezoterikou...

Nyní uvedu základní témata mého kurzu, berte to jako pragmatický výčet celkem obyčejně znějících témat, ale věřte mi, ono to zas tak jednoduché není:

Základní obsah kurzu:

 • jaký je vztah mezi komunikací a kvalitou mezilidských vztahů kdekoli a kdykoli;
 • jaký je vztah mezi komunikací a lidským zdravím či nemocemi, psychickými i tělesnými;
 • jaké mýty a nesmysly pořád panují v psychologii, psychoterapii a psychiatrii;
 • jaké jsou koncepty post-moderní psychologie, psychoterapie a psychiatrii dle aktuálního stavu poznání;
 • co je to "cirkularita" v mezilidské komunikaci;
 • respekt a ne-respekt v mezilidské komunikaci;
 • o předsudcích v mezilidských vztazích;
 • vztah sebepojetí a komunikace;
 • manipulativní a ne-manipulativní komunikace;
 • racionalita a emocionalita v komunikaci;
 • jakou roli hraje komunikace v rodině a při výchově dětí?
 • existuje empatie?
 • verbální a neverbální komunikace a jak je to doopravdy;
 • proč není možné se v mezilidské komunikaci účinně přetvařovat;
 • jak moje komunikace ovlivňuje to, jak mne vnímají jiní;
 • konstruktivní komunikační strategie; kompromis versus konsensus;
 • dotazování a naslouchání;
 • co mám dělat pro to, abych si ověřil, jestli mi ostatní rozumí;
 • co mám dělat pro to, abych si ověřil, zda jsem ostatním porozuměl;
 • jak konstruktivně vyslovovat nesouhlas;
 • jak konstruktivně vyslovovat požadavek;
 • jak přijímat pochvalu; jak přijímat kritiku;
 • jak konstruktivně chválit a jak konstruktivně kritizovat
 • jak konstruktivně reagovat na vztek a agresi lidí z okolí;
 • proč někdy (třeba i často) dělám nebo trpím věci, které dělat či trpět nechci a ztrácím přitom hodně času, energie, sebeúcty a někdy i důležité vztahy;
 • jakou roli hrají v našich životech, a práci pojmy měl bych, musím, chci, nechci, neměl bych, nemusím;
 • asertivita, sebevědomí, klid a zdraví;
 • asertivita jako vyspělý a kultivovaný přístup k předcházení a řešení běžných i vážnějších konfliktů;

Kurz bude probíhat kombinací přednášky, diskuse a praktických cvičení.

Věci na poznámky s sebou.

Doprovodné fotky

 • 2w8ootnjpr5xcb8-komunikace.jpeg

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.