Jak efektivně a více prodávat

20140325-153820-shutterstock-113788327.jpg

Kurz teď nemá vypsaný termín

Nech nám svůj e-mail – dáš tak lektorovi podnět k vypsání nového termínu. Jakmile jej vypíše, dáme ti obratem vědět.

Je určen pro všechny, kteří potřebují jednat nejen se zákazníky a obchodními partnery. Kurz se zabývá uměním vyjednávat a dobře komunikovat. Probereme celou strukturu vyjednávání. Od zaujetí partnera až po uzavření obchodu (dohody).

Obchod je život. Člověk uspěje v životě do té míry, do jaké je dobrý obchodník.

Téma:

Obchodní techniky a celá struktura obchodního jednání a vyjednávání

Osnova:

1. den:

 • Návod, jak navázat a udržet příjemnou atmosféru při obchodním jednání.
 • Návod, jak vybudovat vzájemnou důvěru a porozumění.
 • Typologie zákazníka – např.: jak poznat, jestli si z nás zákazník „nestřílí“.
 • Rozpoznání emocí zákazníka a jejich využití při obchodním jednání.
 • Určení jednotlivých obchodních fází a souvislostí mezi nimi,
 • stanovení postupu, jak jimi hladce a úspěšně projít.

2. den

 • Využití principu cílených otázek ke zjištění, na co zákazník „slyší“.
 • Přesná formulace otázek souvisejících s nabízeným produktem
 • se záměrem motivovat zákazníka ke koupi.
 • Návod, jak připravit poutavou prezentaci.
 • Technika a příklady zdolávání častých námitek: např.: „...to je příliš drahé...“
 • „...musím se rozmyslet, poradit...“, „...ale konkurence“.
 • Pohled na zákazníka jako na partnera, a ne jako na protivníka.
 • Návod, jak se vyhnout tomu, aby se zákazník cítil „převálcován“.
 • Stanovení konkrétních a úspěšných kroků vedoucích k uzavření obchodu.
 • Praktické nacvičování probíraných témat.

Jak bude kurz probíhat

Interaktivní přednášky a trénink obchodních technik.

Co si účastníci odnesou:

 • Maximum účinných technik pro uzavření obchodu a rozšiřování okruhu nových zákazníků.
 • Větší jistotu v používání obchodních dovedností prostřednictvím praktického tréninku.
 • Utvrdíte se v tom, co děláte dobře, a budete aplikovat vědomě, efektivně a ve větší míře principy a pravidla, která jste předtím používal podvědomě.
 • Odhalíte slabiny ve vlastní práci a naučíte se nalezené problémy pojmenovat.
 • Získáte podněty k řešení problematických situací.
 • Získáte nástroje a návody pro efektivní vedení obchodního jednání.
 • Získáte jistotu, která vám přinese tvůrčí nápady.
 • Získáte univerzálně použitelný koncept obchodního jednání.

Přineste si sebou chuť dokázat více. Vše ostatní dostanete (podklady, skripta, kafe:).

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.