5losslvyo83-foto-ap.jpg

Alena Ptáčková

Na Naučmese od 26. 2. 2019, vedl/a kurzy pro 23 účastníků.Navštívil/a 2 kurzy.

Věřím v sílu přirozeného potenciálu ukrytého v každém člověku i v jeho schopnost naplno jej využít - v běžném a profesním životě i při sportu. Jsem přesvědčena, že pokud někomu projevíme důvěru v jeho schopnosti, tak tím zásadně ovlivníme jeho další život.

Původní profese mě zavedla jiným směrem. Po absolvování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jsem mnoho let působila na různých pozicích ve státní správě, kde jsem získala detailní znalost různých prostředí, schopnost jednat a vyjednávat s lidmi odlišných povah a odborného zaměření i schopnost rychlé adaptace v rozdílných podmínkách a situacích.

Tak, jak se to v životě stává, některé změny jsou dílem náhody. Také moje seznámení s koučinkem bylo více méně náhodou. Bylo to v době, kdy jsem cítila, že potřebuji ve svém životě změnu a chci se dále rozvíjet. A koučink mě opravdu změnil život. Naučila jsem se lépe pochopit sebe sama, posílit svou vnitřní stabilitu, přijímat náročné výzvy a udržet si odstup i nadhled v náročných situacích. Koučink je pro mě cesta osobního rozvoje a moje poslání.

Jsem koučka a facilitátorka. Od dětství mě zajímaly životní příběhy lidí, kteří ve svém životě dokázali překonávat překážky. Zároveň jsem vždy cítila potřebu podporovat ty, před které život stavěl různé výzvy, a oni mnohdy nebyli schopni jim úspěšně čelit. 

V roli kouče klientům neradím, ale využívám postupů umožňujících klientovi získat nadhled a podívat se na svou situaci z různých úhlů pohledu. Provázím klienty při jejich poznávání sebe sama a uvědomění si své jedinečnosti. Dochází tak k posílení jejich vnitřní stability, dokážou naplno využít své přirozené schopnosti, dosáhnout svých cílů, lépe čelit životním i profesním výzvám a zlepšit své vztahy s okolím. Jsem autorkou koučovacího programu „KOUČ pro každý den", který v sobě spojuje koučovací techniky a principy nenásilné komunikace Marshalla Rosenbergera a je zaměřen na individuální potřeby každého klienta.

Z vlastní rodiny mám dlouholeté zkušenosti s péčí o handicapované. Věřím, že vzhledem ke svým životním zkušenostem dokážu klientům poskytnout bezpečný prostor, kde se mohou plně soustředit na sebe sama, jimi řešenou situaci a položit si otázky, které je zatím nenapadly nebo neměli odvahu si je položit.

V nedávné době jsem začala objevovat mindfulness. K životu potřebuji přírodu, hudbu a pohyb. A samozřejmě také blízké lidi. Mojí velkou láskou je i fotografování. Od roku 2010 se věnuji studiu wushu - taiji rodinného stylu Chen na Taiji Akademii Praha.

Absolvovala jsem mj. kurzy „Akreditovaný profesionální kouč" a „Týmový koučink" (Koučink Centrum, s.r.o., Praha) a „Facilitace v procesu řízené diskuse" (Asociace mediátorů ČR).

Alena

Již uskutečněné kurzy:

Navštívené kurzy (2):

Zakoupené video kurzy (1):

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?