5losslvyo83-foto-ap.jpg

Alena Ptáčková

Na Naučmese od 26. 2. 2019, vedl/a kurzy pro 21 účastníků. Navštívil/a 2 kurzy.

Od dětství mě zajímaly životní příběhy lidí, kteří ve svém životě dokázali překonávat překážky. Zároveň jsem vždy cítila potřebu podporovat ty, před které život stavěl různé výzvy, a oni mnohdy nebyli schopni jim úspěšně čelit.

Původní profese mě zavedla jiným směrem. Po absolvování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jsem se mnoho let věnovala evropské problematice (parlamentní zpravodaj, analytik a kontrolorka). Tak, jak se to v životě stává, některé změny jsou dílem náhody. Také moje seznámení s koučinkem bylo více méně náhodou. Bylo to v době, kdy jsem cítila, že potřebuji ve svém životě změnu a chci se dále rozvíjet. A koučink mě opravdu změnil život. Naučila jsem se lépe pochopit sebe sama, posílit svou vnitřní stabilitu, přijímat náročné výzvy a udržet si odstup i nadhled v náročných situacích.

Jsem koučka a facilitátorka.Věřím ve skryté schopnosti lidí. Jsem přesvědčena, že pokud někomu projevíme důvěru v jeho schopnosti, tak tím zásadně ovlivníme jeho další život.

V roli kouče klientům neradím, ale využívám postupů umožňujících klientovi získat nadhled a podívat se na svou situaci z různých úhlů pohledu. Provázím klienty při jejich poznávání sebe sama a uvědomění si své jedinečnosti. Dochází tak k posílení jejich vnitřní stability, dokážou naplno využít své přirozené schopnosti, dosáhnout svých cílů, lépe čelit životním i profesním výzvám a zlepšit své vztahy s okolím. Jsem autorkou koučovacího programu „KOUČ pro každý den", který v sobě spojuje koučovací techniky a principy nenásilné komunikace Marshalla Rosenbergera a je zaměřen na individuální potřeby každého klienta.

Z vlastní rodiny mám dlouholeté zkušenosti s péčí o handicapované. Věřím, že vzhledem ke svým životním zkušenostem dokážu klientům poskytnout bezpečný prostor, kde se mohou plně soustředit na sebe sama, jimi řešenou situaci a položit si otázky, které je zatím nenapadly nebo neměli odvahu si je položit.

V nedávné době jsem začala objevovat mindfulness. K životu potřebuji přírodu, hudbu a pohyb. A samozřejmě také blízké lidi. Mojí velkou láskou je i fotografování. Od roku 2010 se věnuji studiu wushu - taiji rodinného stylu Chen na Taiji Akademii Praha.

Absolvovala jsem mj. kurzy „Akreditovaný profesionální kouč" a „Týmový koučink" (Koučink Centrum, s.r.o., Praha) a „Facilitace v procesu řízené diskuse" (Asociace mediátorů ČR).

Alena

Již uskutečněné kurzy:

Navštívené kurzy (2):

Zakoupené video kurzy (1):

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?