2gf4hgl4xpjy0ck-0-upr.jpg

Veronika Petrová

Na Naučmese od 16. 9. 2019, vedl/a kurzy pro 40 účastníků. Navštívil/a 2 kurzy.

Pomáhám Vám rozvíjet Váš potenciál. Vedu do nitra, za cíli, sny a přáními. Pracuji na základě neurovědeckých poznatků a poznatků duchovních ze svého vlastního života. Díky metodě, kterou používám mohu v podstatě pomoci komukoliv, kdo bude jen trochu chtít. Chápu, že jakákoliv změna v životě je velmi těžká, ale zároveň vím, že to za to stojí, jinak by taky člověk mohl svůj život promrhat a díky strachu a pochybnostem zůstat tam, kde mu vůbec není dobře. A to by byla škoda... 

I am able to develop human potential. I lead you inward and to follow your goals, dreams and wishes. I work on the basis of neuroscience and spiritual knowledge from my life. Thanks to the method I use, I can basically help anyone who want. I understand that any change in life is very difficult, but at the same time I know that it is worth it, otherwise a person could waste his life and, thanks to fear and doubt, stay where he is not well at all. And it would be pitty...

Veronika

Již uskutečněné kurzy:

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?