20150611-141225-foto-admin..jpg

Simona Šimková Dvořáková

Na Naučmese od 11. 6. 2015, vedl/a kurzy pro 127 účastníků.

 

 

NĚCO O MNĚ

Mám pedagogické a psychologické vzdělání na Univerzitě Karlově. Celoživotní vzdělávání je mojí filosofií a kvalifikaci si stále doplňuji na odborných fórech. Od devadesátých let se zabývám personalistikou z různých úhlů pohledu. Byla jsem spoluzakladatelkou dvou personálních agentur, vedla jsem personální procesy ve firemním prostředí. Předávám praktické know-how začínajícím personalistům. Pracovní role v této profesi rozvinuly mojí empatii pro práci i vztah s lidmi. Dnes jsem spoluvlastníkem poradenské a vzdělávací společnosti a personalistika je mojí srdeční záležitostí. Své dovednosti a zkušenosti směřuji na revitalizaci osobní situace jedinců, všech věkových rozmanitostí, na jejich profesní dráze. 

MOJE PORADENSTVÍ

Znalosti vedení výběrových procesů ve firmách nebo pro firmy mi dovoluje účelně zpracovávat a propojovat mechanismy myšlení a chování zaměstnavatelů i zájemců o zaměstnání. Při práci s klienty se inspiruji vlastními zkušenostními poznatky. Preferuji individuální a "živý" kontakt s klientem.

TÉMA SETKÁNÍ:

Tématem mého setkání s klientem je revitalizace jeho osobní situace ve spojitosti s trhem práce. Soustředím se na osobnost člověka v celém spektru okolností, naslouchám signálům, analyzuji příčiny a vyhodnocuji výchozí momenty. Znamená to, že řešíme UPLATNITELNOST NA TRHU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V RŮZNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH A V ROZLIČNÝCH ETAPÁCH PRACOVNÍHO VÝVOJE.

JAK SETKÁNÍ PROBĚHNE:

Setkání probíhá vždy INDIVIDUÁLNĚ v bezpečné zóně poradny. 

PROČ PŘIJÍT PRÁVĚ KE MNĚ?

Řeším etapu klienta v jeho pracovním životě CELOSTNĚ. Univerzální návody nebo šablony nemám, klíčová je pro mne osobnost každého jedince. Mojí metodou je přímočarý osobní zájem o klienta v průběhu celé naší součinnosti.

CO SI KLIENT ODNÁŠÍ?

PARTNERSTVÍ PODPORUJÍCÍHO ČLOVĚKA (MENTORA).

Simona Šimková

Již uskutečněné kurzy:

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.