9a2rpw3mztv-mg-7870-edit-1.jpg

Petra Bartošová

Na Naučmese od 4. 5. 2017, vedl/a kurzy pro 18 účastníků.

Jmenuji se Petra Bartošová a zabývám se hlasem, řečí, mluvou, texty, zvukem a tělem. Miluji objevovat, jak je všechno v těle propojeno a promítá se nám to do hlasu. Jsem průzkumnice lidského těla a hlasu :)

Ve třinácti letech jsem začala hrát divadlo v ZUŠ Jesličky v Hradci Králové a vztah k divadlu a mluvené řeči ve mně jenom dál rostl. Fascinovaná hlasem jsem se vydala studovat Fonetiku a Český jazyk a literaturu na Univerzitu Karlovu a také jsem začala hrát v divadle TaFantastika. Později jsem si přidala i studium Logopedie na Masarykově univerzitě. 

Nicméně pořád jsem postrádala praktickou práci s hlasem a s konkrétními lidmi, takže jsem ještě jako čarodějův učeň, začala navštěvovat hodiny hlasové výchovy různých pedagogů na DAMU (E. Spoustová, I. Vostárková, …). Z těchto všech směrů se skládá a dál rozvíjí mé učení/umění. Od září 2017 budu působit jako pedagog hlasové výchovy a ortoepie na VOŠ herecké.

Dívám se dnes na hlas a řeč z více různých úhlů pohledu. Individuálně i skupinově pracuji s hlasem a tělem a také s různými texty (drama, próza, poezie). Druhou sezónu působím jako externí jazykový poradce v Národním divadle. Věnuji se výuce češtiny pro cizince, při které nacházím další úhly pohledu na naši krásnou řeč. Také dělám fonetické přepisy spontánní češtiny pro Český národní korpus. Zkrátka hlas, řeč i jazyk mám na každém kroku.

 

*25.5.2019 Od srpna se chystám na mateřskou dovolenou a už nebudu brát nové lidi, protože už bych je do svého rozvrhu neměla kam dát. Až se zase vrátím do učícího procesu, kurzy se zde znovu rozběhnou. Klidně si kurz dejte na seznam přání a až bude znovu vypsán, přijde Vám o tom upozornění :)

Již uskutečněné kurzy:

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.