Základy účetnictví - prakticky

89mwessyixs-pasovka-100.jpg

Julie Vasko

Mám dlouholeté zkušenosti v oboru účetnictví a mezd, které jsem uzavřela složení zkoušky daňové poradkyně. Radím drobným podnikatelům stejně jako velkým společnostem a moje kurzy jsou komplexní plné příkladů z praxe. Více o lektorovi »

51y72o0c1ks-ucetni.jpg

Kurz bohužel není aktivní

Nech nám svůj e-mail, dáme ti vedět, až bude kurz aktivní Sledováním kurzu dáš lektorovi podnět, aby kurz obnovil! ;)

KOMU JE KURZ URČEN, DOPORUČENÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI

Kurz Základy účetnictví je určen pro úplné začátečníky bez předchozích znalosti či zkušenosti, stejně jako těm, kdo si chtějí pouze účetnictví zopakovat nebo připomenout. Je také vhodný pro podnikatelé a majitelé firem, kteří chtějí porozumět účetnictví.

 

NÁPLŇ KURZU

Každý účastník kurzu obdrží skripta včetně cvičebnice s praktickými úlohami. Hlavní probíraná témata jsou:

  • Základní principy a zásady fungování účetnictví
  • Právní úprava účetnictví
  • Majetek a zdroje krytí účetní jednotky (Aktiva a Pasiva)
  • Účtový rozvrh a jeho sestavení
  • Náklady a výnosy
  • Peněžní prostředky - pokladna, ceniny, bankovní výpisy, peníze na cestě, úhrada platební kartou
  • Pohledávky a závazky - z obchodních vztahů, poskytnuté a přijaté zálohy, reklamace, slevy, DPH
  • Kapitálové účty – základní kapitál, fondy ze zisku, výsledek hospodaření, účtování při vzniku nové společnosti
  • Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek - oceňování, pořízení, technické zhodnocení, odpisy, inventarizace a vyřazení
  • Zásoby – výrobky, zboží, nedokončená výroba - oceňování, pořízení, aktivace a inventarizace

 

DÉLKA KURZU

30 vyučovacích hodin rozdělených do 5 dní.

 

BONUS PRO ÚČASTNÍKY KURZU

Každý účastník kurzu kromě skript dostane navíc užitečnou pomůcku od nakladatelství Sagit, která pomůže sestavit nejen účtový rozvrh, ale i správně uspořádat a označit položky v rozvaze a výkaz zisku a ztrát. V publikaci taktéž najdete obsahové vymezení přílohy účetní závěrky a kategorizaci účetních jednotek a její vliv na rozsah účetní závěrky.

 

 

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.