Vztahy, projekce a přenos z hlediska astrologie

20150108-130404-mama.jpg

Květa Exnerová

Ráda pracuji s lidmi a pomáhám jim v nalezení sebe sama a svého naplnění. Baví mě práce s podvědomím a ráda chodím neprošlapanými stezkami. Bádám v prostorách Více o lektorovi »

1ce7jiux7bg-laska-a-astrologie.jpg

Kurz teď nemá vypsaný termín

Nech nám svůj e-mail – dáš tak lektorovi podnět k vypsání nového termínu. Jakmile jej vypíše, dáme ti obratem vědět.

Kurz již navštívilo 17 spokojených účastníků. Prohlédni si zpětnou vazbu ⇣

Vztahy, projekce a přenos z pohledu astrologie a osobnosti.

Ze zakoušení citů se naše osobnost proměňuje, vztahy nás obohacují, ale zároveň nám i "něco" berou. Co je to, co nás do vztahu láká a zároveň od vztahu zrazuje?  Co se ve vztazích děje? Umí na tyto otázky odpovědět astrologie? Proč se stává, že po krásném a romantickém úvodu se začneme topit ve svých zraněních a méněcennostech nebo si držíme odstup a vnímáme chlad, prázdnotu a vztah nás přestane uspokojovat? Láska je rozporuplná věc. Na jedné straně usiluje o sjednocení a nechává splynout s milovaným člověkem, na druhé straně v sobě nese vymezující odpor a vzdor. Umíme s ním zacházet? 

Abychom mohli poznat, kdo jsme, potřebujeme procházet různými vztahy, protože díky odrazu ve vztazích (zrcadlení), získáváme zpětnou vazbu o prožívání toho „kdo jsme“, jaká je naše osobnost a kde jsou naše hranice. Učíme se, co se nám líbí, co se nám nelíbí, poznáváme své hodnoty a hodnoty ostatních lidí, učíme se vymezit a snažíme se o to, aby se lidé k nám chovali tak, jak bychom si přáli a jak o sobě smýšlíme.

Konflikty ve vztazích jsou jedním z nejčastějších témat, se kterými se ve své práci astrologa a kouče setkávám, a proto na tomto kurzu budeme mluvit o vztazích z hlediska svého osobního vývoje.

Na 3hodinovém kurzu si odpovíme na otázky:

  • Jak se dívá astrologie na vztahy?
  • Jak nás ovlivňuje výchova v dětství - otec a matka a převzaté vzorce chování?
  • Jak pracovat s emocemi, které ve vztahu prožíváme? (lítosti, sebeobviňování, chlad, agrese….).
  • Jak zastavit kolotoč konfliktů a z nich plynoucích emocí.
  • Jak být ve vztahu vědomě sám sebou?
  • Proč po vztazích tak mocně toužíme?
  • JAK Z TOHO VŠEHO VEN A PŘITOM ZŮSTAT UVNITŘ:-)

Potřeba navazovat vztahy je základní životní potřebou, kterou neovlivňujeme vůlí, a která se vymyká logickému uvažování.

Nevědomé části naší osobnosti se promítají do vnějšího světa, do osob a situací, ve kterých se denně ocitáme.  My pak těmto osobám a situacím díky projekci přikládáme význam, který nemají. To je známý psychologický fakt. Projekce, bránící vidět věci, lidi a sitace takové, jaké jsou vytvářejí bariéru, která leží mezi námi a realitou vnějšího světa. Bez rozlišení projekcí nelze poznat kdo jsem já a kdo jsi ty. Projekce je nevědomý akt, který se děje mimo vědomou vůli jedince. Osvojit si prakticky a teoreticky nauku o přenosu je podstatné nejen pro poznání sama sebe, ale i pro vytváření reálných a zdravých vztahů k lidem i k vnějšímu světu.

Pokud je proces procházení vztahy nevědomý, pak se tento základní pud projektuje do vnějšího světa a člověk se dostává do vleku toužení a věčného kolotoče uspokojování této tužby a do toho vznikajících konfliktů a emocionality, která s tím úzce souvisí. Jestliže nás vztahy neuspokojují, odcházíme do dalších vztahů, které nás znovu neuspokojí a dál se bude točit vztahový kolotoč a budeme znovu konfrontováni se stejnými prožitkovými stavy, dokud je nějakým způsobem nezpracujeme.   

Čím více si začneme uvědomovat, co se ve vztahu děje, začneme si uvědomovat procesy, co na nás působí, naučíme se poznávat svou vlastní osobnost v projekci působících sil, uvědomíme si, že dostáváme od vztahu mnohem víc, než jen to, aby nás vztahy „uspokojily“ a „naplnily“. Začnete vidět ve vztazích hlubší rozměr, který vás dovede k hlubší spokojenosti.  

Doprovodné fotky

  • 9640890-hledanidokonalehopartnera.jpg
  • 7436390-forever.jpg

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.