Od vzdoru či nezájmu k porozumění ve vztahu ( dvoudenní kurz nenásilné komunikace)

5gwfo1p6m7a6jjc-od-vzdoru-k.jpg

Kurz bohužel není aktivní

Nech nám svůj e-mail, dáme ti vedět, až bude kurz aktivní Sledováním kurzu dáš lektorovi podnět, aby kurz obnovil! ;)

 • Zažíváte okamžiky, kdy vás dítě nebo druhý člověk zcela vyvede z rovnováhy tak, že nevíte, jak reagovat?
 • Upozaďujete někdy sami sebe v zájmu společné pohody?
 • Zažíváte okamžiky bezmoci či zoufalství ve vztahu a nevíte jak to změnit?
 • Chcete se vyhnout manipulaci a nátlaku a nevíte jak?
 • Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, tak čtěte dál.

Zvu vás na PROŽITKOVÝ a INTERAKTIVNÍ dvoudenní workshop, v němž budeme společně objevovat, jak komunikovat jinak, aby nás podobné otázky už netrápily.


POHLED ZA OPONU

Žijeme v kultuře, v níž mnohé návyky chování směřují k tomu, aby člověk popíral své pocity a potřeby, aby nastavoval světu takovou tvář, o jaké se domnívá, že bude druhými přijata. Důsledkem je, že odpojujeme sami sebe od našich instinktů, které nás chrání, jednáme podle naučených vzorců a připravujeme se tím o duševní pohodu, spokojenost ve vztazích a nakonec i o naše zdraví.

Naše komunikace tak často není jasná, srozumitelná ani propojující.

Vysíláme totiž do prostoru nesoulad mezi vyřčenými slovy a mezi neverbálními signály našeho těla. Na tento nesoulad reagují velice citlivě zejména děti, které vnímají mnohonásobně citlivěji než dospělí dění v jejich těle.

Nesoulad, který vysílá mluvící člověk, dokáže vyvolat v druhém zmatek, úzkost až panické stavy.

Pokud není naslouchající vybaven schopností „číst“ ve svých emocích, což je v naší kultuře málokdo, může být snadno zahlcen napětím, které vyzařuje mluvčí, a vlastní emocionální reakcí. Jeho automatické chování pak může být vnímané jako vzdor, odpor, nezájem nebo agresivní útok. Často jde o chování, které stimuluje zvýšení reaktivity na druhé straně. Začarovaný kruh se uzavírá a konflikt se prohlubuje. 


O ČEM TO BUDE?

Změna je možná vždy.

Stačí k ní odhodlání respektovat vlastní pocity a potřeby, začít si je UVĚDOMOVAT, dovolit si je PROŽÍVAT a PRAVDIVĚ/UPŘÍMNĚ je vyjadřovat s úctou k ostatním.

Navázání kontaktu se sebou, s vlastními pocity a potřebami, a jejich vyjádření tvoří první část workshopu.

Abychom utvářeli v komunikaci rovnováhu a soulad, potřebujeme kromě respektu k vlastním potřebám projevit upřímný zájem i o potřeby druhého. Zaměříme se tedy na to, jak se naučit SLYŠET a POJMENOVAT pocity a potřeby druhého. Položíme základy EMPATICKÉMU KONTAKTU, jehož všechny přínosy se dají těžko vystihnout v několika větách.


Za všechny snad alespoň jeden. Ve vztahu k dítěti posiluje empatická komunikace jeho vlastní schopnost vyjádřit své pocity a to, co je pro něj v danou chvíli důležité, způsobem, který je respektující a srozumitelný. Posilujeme tak jeho schopnost skutečně prožít a tím i zvládnout jakkoliv náročnou nebo bolavou životní situaci bez zablokování se nebo potlačení a somatizování emocionálního stresu. Posilujeme tak významně jeho emoční inteligenci a schopnost skutečné socializace prosté všech závislostí.

EMPATIE a UPŘÍMNOST jsou doslova živnou půdou pro mezilidské vztahy.

Nahrazují prázdnotu ve vztahu životem, blízkostí a propojením. Posilují základní atributy mezilidského vztahu - důvěru a bezpečí.

TO HLAVNÍ, CO SI MŮŽETE ODNÉST

 • porozumět vlastním emocím a identifikovat své potřeby
 • utvářet empatický kontakt s tím druhým
 • vyjádřit svou vnitřní pravdu způsobem, který snižuje riziko konfliktu
 • tvořit rovnováhu v komunikaci a ve vztazích
 • pečovat o vlastní autonomii a nenarušovat prostor těch druhých
 • být respektujícím a respektovaným rodičem, partnerem, či kolegou
 • vrátit život do komunikace a vztahů

PRO KOHO JE SETKÁNÍ VHODNÉ?

Setkání může být velmi přínosné pro všechny, kteří se dostávají do kontaktu s dětmi.

 • Pro rodiče i prarodiče
 • Pro učitele a vychovatele
 • Pro všechny, kteří chtějí posílit svou vlastní sebeúctu
 • Pro všechny, kteří se touží s kýmkoliv dorozumět bez nátlaku

JAK VYPADÁ WORKSHOP?

Workshop je prožitkový a interaktivní, což znamená, že teorie zabírá minimum času a je ilustrována mými osobními příklady a prožitky.

Pracujeme v bezpečí malé skupiny lidí.

Těžiště setkání spočívá v praktické aplikaci a provádění cvičení zaměřených na prohloubení nových schopností. Účastníci pracují zpravidla s vlastními životními situacemi. Není to nezbytně nutné, ale tento přístup se jeví jako nejúčinnější.

Důležitou součástí procesu je i sdílení prožitků a zkušeností s celou skupinou, které jednak napomáhá prohloubení prožitku a uvědomění, a jednak je inspirací pro druhé.

Během všech aktivit si společně uvědomujeme principy nenásilí, na nichž stojí komunikace, která pomáhá utvářet zdravé a vyrovnané vztahy a smysluplně spolupracovat.


Workshop je dvoudenní. V sobotu i v neděli začínáme v 9.30 a končíme v 17.30.

Těší se na Vás koučka a lektorka Helena

organizátor workshopu: Jarmila (Jarka) Klimešová

Doprovodné fotky

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?