Jak na vícezdrojové financování v neziskové kultuře

48zmz06oihp-hanka-pruchova.jpg

Hana Průchová

Hanka Krejčí Průchová - absolventka magisterského a doktorského programu Divadelní manažerství na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Lektorka kurzů projektového řízení a marketingu realizovaných jak pro studenty JAMU, tak Více o lektorovi »

4offtsqby5n-crowd-1531431-960-720.jpg

Kurz bohužel není aktivní

Nech nám svůj e-mail, dáme ti vedět, až bude kurz aktivní Sledováním kurzu dáš lektorovi podnět, aby kurz obnovil! ;)

V neziskové sféře, kulturu nevyjímaje, se obvykle nemůžeme spoléhat pouze na jeden finanční zdroj. Kombinujeme dotace a granty z veřejné sféry, sponzorské příspěvky a dary firem či individuálních dárců, podporu různých fondů a nadací, tržby z vlastní činnosti atd. Zafinancovat přitom potřebujeme nejen své projekty, ale i běžnou provozní činnost. A často stojíme na začátku roku znovu na startovní čáře symbolizované nulou na straně výnosů.

Jak přistupovat k finančnímu řízení naší organizace systematicky a s ohledem na její neziskový charakter? Jak plánovat, monitorovat a vyhodnocovat práci s finančními prostředky, které nám do rozpočtu přitékají v různých obdobích roku?

A jak kombinovat provozní a projektové náklady a výnosy tak, abychom finance využili nejen efektivně, ale rovněž v souladu s podmínkami, které na nás kladou naši podporovatelé, sponzoři a partneři?

Pokud vás tato témata zajímají a jste začátečníkem či mírně pokročilým na poli finančního řízení kulturní organizace nebo jste dosud řešili finanční problematiku vašich projektů ad hoc, je pro vás náš seminář tím pravým.

Dozvíte se:

  • jaká specifika a úskalí vnáší do finančního řízení kulturní organizace vícezdrojové financování
  • jak připravit finanční plán reflektující projektové i provozní potřeby organizace
  • jak tento plán využít pro úspěšné řízení, kontrolu a vyhodnocování finančního řízení organizace
  • jaké principy respektovat při tvorbě rozpočtu organizace/projektu
  • jak řídit finanční toky neboli cash flow organizace/projektu

Bonusy k dopolednímu semináři:

1. Check-list nákladů typického kulturního eventu
Dáme vám check-list typických nákladů kulturních projektů, díky kterému už nikdy nezapomenete na žádné náklady.

2. Šablona finančního reportu
Dáme vám šablonu finančního reportu sloužícího k plánování, řízení a kontrole rozpočtu projektu.

3. Kafíčko
Začneme již od 9:30 u ranní kávy či čaje, které budoou k dispozici po celou dobu semináře.
 
 
 

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Rádi bychom používali cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a vám připomněli kurzy, které vás zaujaly. Je to v pohodě?