Improv Theater for Everyone / Improvizační divadlo pro všechny

73q3krvag8giz48-imgp5145.jpeg

Hon Chong

Hon Chong is the Founder of Funnylicious Improv Theater. He is an instructor, improviser, artist, and accomplished educator. He also performs regularly with his Více o lektorovi »

21vdybt6klcmsyv-dsc-9634.jpeg

Kurz bohužel není aktivní

Nech nám svůj e-mail, dáme ti vedět, až bude kurz aktivní Sledováním kurzu dáš lektorovi podnět, aby kurz obnovil! ;)

Kurz již navštívilo 26 spokojených účastníků. Prohlédni si zpětnou vazbu ⇣

(For info in English, please scroll down)

Jsme zpět s dalšími zábavnými workshopy improvizačního divadla pro začátečníky!
Připravili jsme úplně nové improvizační hry a cvičení, takže i absolventi předešlého workshopu se mohou naučit něco nového!

Ideální pro začátečníky! Zábavný, energický a poutavý úvod do improvizačního divadla pro všechny. Nemusíš být rozený bavič, ani mít zkušenosti s herectvím. Jen přijď a bav se. Tento workshop je připraven pro všechny zájemkyně a zájemce, pro které není angličtina rodným jazykem. Série her a cvičení obsáhne všechny základy improvizace.

Proč se věnovat improvizačnímu divadlu?
Improvizační divadlo je prospěšné pro každého bez ohledu na věk či zázemí. V krátkosti - improvizační divadlo ti dodává schopnosti potřebné pro běžný život, práci a také působení na pódiu!

Jsou to například:
- práce v týmu
- sebejistota
- aktivní naslouchání
- komunikace
- budování důvěry
- řešení problémů
- kreativita
- pevné zázemí
- vzájemná důvěra
- jazykové schopnosti
- prezentační schopnosti
- schopnost přijmout názor a vyjádřit souhlas
- empatie

Co je improvizační divadlo?
Improvizační divadlo je forma živého divadla, ve kterém jsou zápletky, postavy a dialogy vytvářeny spontánně, přímo před publikem. Improvizační herci se na vystoupení připravují zlepšováním následujících schopností potřebných i v podnikání či při formování úspěšného týmu:

Poslouchej a komunikuj jasně!
Ve spokojených a produktivních týmech musí mít členové pocit, že si navzájem naslouchají a rozumí si. Improvizační divadlo vyžaduje, aby jeho členové aktivně naslouchali svým kolegům,aby následně mohli vhodně reagovat.

Odpověz „ano a …“
Tato schopnost je základem improvizačního divadla. Odpovědí „ano“ akceptuješ nápady a návrhy jiných. Následně na tom stavíš pokračováním věty „a … „. Faktem je, že když člověk cítí, že jeho názor je vyslechnut, buduje to větší důvěru, což pro společnost znamená více spokojených klientů.

Podporuj

Abyste vytvořili dobré scénky v improvizačním divadle, musíte být s kolegy navzájem sehraní. Podpoř je v tom, co vyjádří, a oni ti to vrátí stejným způsobem. Tím spolu tvoříte příběh, kousek po kousku.

Důvěřuj
Improvizační divadlo je založeno na spolupráci, ne soutěžení. Ke společnému cíli se dostanete, jen pokud mezi vámi vládne pocit bezpečí, důvěra a vzájemná podpora.

Odstraň strach z neúspěchu
Neúspěch, boj, zranitelnost a strach jsou také součástí improvizačního divadla. Je úplně v pořádku, když se scénka nepodaří a nebudete mít úspěch. Důležité je jít dál, nevzdat se a pracovat, až se to konečně podaří. Kouzlo přichází, pokud se naučíš čelit strachu a užívat si dané chvíle.

Pro koho je workshop určený?

Tento workshop je připraven pro zájemce starší než 17 let s úrovní anglického jazyka nejméně pre-intermediate (mírně pokročilí).

Jazyk workshopu: Angličtina

Více o nás: Funnylicous Improv Theatre 

Najdeš nás také na Facebooku 


English:

The perfect place for beginners to start! A fun, energetic, supportive, and 100% hands-on introduction to improvisation comedy for everyone. You don’t need to be funny and no acting experience needed. Just come and have a great time! What’s more, our workshop is tailored to people who speak English as a foreign language to ensure no one is left out! This class covers all the fundamentals of improvisation through a series of fun exercises and games

Why do improv?
Improv is beneficial to people of all ages and from every walk of life. In short, improv gives you the skills you need for life, work, and stage!

Improv develops and builds these important life skills:
• Teamwork
• Self-esteem
• Active listening
• Spoken communication
• Trust building
• Problem-solving
• Creativity
• Active listening
• Supportive environment
• Confidence
• Language skills
• Presentation skills
• Acceptance and agreement
• Empathy

What is improv?
Improv is a form of live theater in which the plot, characters, and dialogue of a scene or story are created spontaneously in front of the audience. Improv actors prepare for an improv performance by polishing these skills, the same skills that are vital for any business or team to grow and thrive:

Listen and communicate clearly

In happy and productive teams, members feel heard and understood. Improv requires individuals to listen actively to their fellow team members in order to react appropriately.

Say “yes, and … “
This is the basic foundation of improv. By saying yes, you accept others’ ideas and suggestions and then you build on that by saying ‘and …’. Fun fact: People who feel listened to feel valued and perceive the listener as more trustworthy. This means more satisfied clients for your company.

Make your teammates look good
To create good scenes in improv, you need to play well with your team members. Improv is 100% teamwork. You support them in what they say and they in turn support you, as you build the story together, piece by piece.

Trust
Improv is based on collaboration, not competition. In an atmosphere of safety. Trust and support, team members learn to be present with the group and work towards a clear shared goal.

Failures are opportunities
In improv, failure, struggle, vulnerability and fear are all part of the game! It’s ok if the scene doesn’t work. It’s ok to fail. The important thing is to get up, get out there and do it again until it finally works. When you learn to live in the moment and face your fear, that’s when the magic happens!

Who is the workshop for?
This workshop is tailored to people above the age of 17 and who have at least a pre-intermediate level of English.

About Funnylicious

Funnylicious Improv Theater is Slovakia's first and only English interactive theater and training center. We are proudly immigrant-led and multicultural and we aim to create great memories, a high level of quality, spread joy, and make the world more colorful through the art of improvisation.

Workshop language: English

Visit our website: www.funnylicious.eu

Facebook: facebook.com/befunnylicious

 

Doprovodné fotky

  • 20150826-145347-Groupphoto_Funnylicious_Spring3.jpg
  • 20150826-145347-QZi7DTEI8iXzQcbsP52GkU5Js--yh4ZB8_lI1DoPhac,uFz5Hx3eSPrjLonPsXwfNrvpMJymok1HS3Exy1aM5OE.jpg
  • 20150826-145348-11411788_539808349491217_1028394653257979195_o.jpg
  • 20150826-145348-11357378_477050782471971_5897434917730051354_o.jpg
  • 20150826-145348-Speech and Drama (56).png
  • 4sj4366ljzg9wyo-206009658-1193023421168876-1900007907857230104-n-1.jpeg
  • 7y4lopcghmdqijj-118195543-613632035823673-1141567218107825842-n.jpeg

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.