9up8ntqbh0ddimx-foto-ja-titulka.jpg

Jaromír Chlada

Na Naučmese od 14. 6. 2014, vedl/a kurzy pro 19 účastníků.

Celý můj dosavadní život se točí kolem cizích jazyků a jejich výuky. Na základní a střední škole jsem ochutnal ruštinu, němčinu, francouzštinu a angličtinu. Předmětem mého magisterského studia na FF UK se pak na více než osm let stala korejština. K hlubšímu porozumění jazyku mi pomohly i přednášky obecné lingvistiky a lingvistické antropologie. Nejlepší jazykovou praxí vůbec mi pak bylo cestování a pobyty v Evropě a Asii (Anglie, Korea, Čína, Japonsko). V roce 2009 jsem získal certifikát CAE (Certificate in Advanced English) a dokončil dvouletý kurz Neurolingvistického programování (NLP).

Posledních 22 let (16 let profesionálně) učím jazyky. Už během vysokoškolských studií jsem se věnoval výuce českého jazyka korejským studentům - od dětí na prvním stupni ZŠ, až po dospělé. V letech 2004-7 jsem vedl intenzivní 12ti týdenní jazykové kurzy češtiny pro vybrané pracovníky korejských firem (Hyundai, Samsung) na Hankuk University of Foreign Studies v Soulu.

Od roku 2007 jsem po čtyři roky vyučoval angličtinu na Prague British School, ve třídě intenzivní jazykové přípravy. Práce ve třídě, kde se setkávaly děti nejrůznějších národností, rozličných jazykových úrovní a věku mě přiměla najít účinné metody výuky, zaměřené na klíčové oblasti angličtiny, rychlé pochopení a zvládnutí aktivního jazyka.

V rámci hledání nových výzev se od roku 2011, jako soukromý jazykový lektor, soustředím na individuální výuku dospělých s jejich typickými problémy a těžkostmi - návratem k jazyku po dlouhé době, věčným začátečnictvím, atd.. V praxi pracuji s češtinou, angličtinou a korejštinou v různých kombinacích.

Zatímco práce s extrémně různorodou skupinou dětí ve škole mě vedla k nalezení klíčových pravidel angličtiny a jednoduchých způsobů jak je vysvětlit bez ohledu na rodný jazyk studentů, díky vyučování češtiny pro cizince jsem získal hlubší vhled do vztahů mezi jednotlivými jazyky, gramatických rozdílů i podobností. Baví mě hledat způsoby, jak si učení jazyka ulehčit a urychlit. Své studenty vedu k samostudiu a pomáhám jim najít svoji vlastní originální cestu ke zvládnutí cizího jazyka.

Svoje zkušenosti jsem zůročil při vytváření unikátního programu výuky angličtiny, který používáme u nás v PED Academy School. Děti v pátých třídách u nás úspěšně absolvují Cambridge testy na úrovni FCE a angličtina se pro ně stává běžným komunikačním prostředkem.

Stránky Naučmese.cz jsem našel právě ve chvíli, kdy se mi po několika letech individuální výuky začalo stýskat po práci se skupinou a vším, co je s tím spojené - větší dynamika, víc povídání, sdílení různých pohledů a zkušeností.

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.