5zx3zmlvcfcwdev-1qko2zxxqliftcb-img-1690.jpg

Monika Awen Alabastrová

Na Naučmese od 12. 5. 2020, vedl/a kurzy pro 28 účastníků.

Motto: "Žít pravdu, lásku, přítomnost, radost - to vše v souladu s Bohem. Pokora, pomoc, laskavost, odpuštění - hlavní pilíře, o které se v životě opírám."

 

Již od roku 2012 se vědomě věnuji práci na sobě. Absolvovala jsem mnoho seminářů, díky kterým a díky i celému svému životu, jsem se dostala do bodu, kdy jsem začala žít opravdu svůj život. Sama sebe. Bylo třeba překonat mnoho omezení, mnoho strachu, pocitu viny atd..

Nesmírně mi na mé cestě pomohla příroda - pobývání v lese, u vody,  a také přírodní voda. Miluju to - spát v lese, jen tak pod širákem, miluju plavání v řekách, rybnících, za každého počasí. Postupem času jsem zjistila, že Bůh mě k sobě vedl právě skrze přírodu. Dal mi pocítit svou lásku ke mně nejdříve skrze lesy, řeky...

Již od roku 2018 vedu svoje seminář, workshopy, ženské kruhy. Já sama se musela rozhodnout, že chci žít jinak než dřív.

Sledovala jsem své srdce a nechala se jím vést. Chovat se autenticky, to bylo pro mě to hlavní. No a pak přišlo rozhodnutí předávat své zkušenosti dalším lidem. A tak to činím. Nejenom skrze seminare, ale i přednáškami či besedami, a osobními konzultacemi.

Dokážu vést lidi k pochopení a uvidění sebe sama v jiném světle. A to je důležité právě v těžkých životních situacích. To vše se dělo do toho osudného dne...

V prosinci 2020 ale došlo k velkému zlomu v mém životě. Skrze prožití velice těžké životní situace jsem byla tzv. znovuzrozena. Co to znamená? Tedy začala jsem žít dle učení Písma svatého, mým poradcem ve všech záležitostech se stal Duch svatý, celý můj život jsem svěřila do vůle Boha. Tato změna se stala uvnitř mě a natolik mi změnila můj život k lepšímu, že jsem vytvořila nový kurz, kde vysvětluji vše o této proměně a o tom, jak to všechno spolu souvisí. Nesmírně mnoho mi dalo studium léčitele S. N. Lazareva, který popisuje z hlediska léčení nemocí právě slova napsaná v Bibli. Současné studium Bible, různých kázání mi vytvořilo ucelený obraz fungování světa.

Samozřejmě, že moje vnitřní nastavení se promítá i do ostatních kurzů, což je vpořádku. Jednotlivá témata je možné krásně umístit do celkového rámce. 

Společně nacházíme odvahu a sílu poodstoupit od vlastního strachu, obejmout ho, uvidět nové možnosti, a skutečně vykročit jinak. K Bohu. K lásce, k bezstarostnosti, radosti, hojnosti. 

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?