Víkendové systemické konstelace

3705390-s3000039-2.jpg

Ludmila Sedláková

Mojí životní misí je propojení klasické a alternativní léčby v jeden celek pro blaho pacienta. Studuji všeobecné lékařství na LF UK a víc než 12 let praktikuji homeopatii, fytoterapii a psychoterapii. Věřím ve vědu i v Více o lektorovi »

61w9u5dulhg-konstelace.jpg

Kurz bohužel není aktivní

Nech nám svůj e-mail, dáme ti vedět, až bude kurz aktivní Sledováním kurzu dáš lektorovi podnět, aby kurz obnovil! ;)

Milé dámy,

ráda bych vás pozvala na další společné, tentokrát víkendové, setkání se systemickými konstelacemi.

Během celého víkendu bezpochyby více vytěžíme pro sebe i pro druhé. Konstelace jsou vynikající terapeutickou metodou, která dokáže formou osobního prožitku  poskytnout nečekaná rozuzlení našich potíží, ať už se týkají vztahů, rodičů, nemocí, partnerů, dětí, zaměstnání....

Je to úžasná metoda, která pracuje s nevědomými vzorci z rodinné a rodové historie, které se přenáší z generace na generaci, aniž bychom si jich často byly vědomy.

Tím, že nám často zůstávají skryté, destruují nás a vnášejí do našich životů chaos. Opakujeme stále stejné chyby, máme podobné osudy s našimi předky, máme dokonce i stejné nemoci, ačkoli nejsou geneticky podmíněné, volíme špatné partnery a točíme se "v kruhu".

Díky konstelaci je možné vrátit do života "vnitřní řád" a obrovské pochopení a pokoru našim předkům, našemu tělu, našim blízkým a hlavně samy sobě .

A to je klíčem k vyléčení starých ran!

Jsme součástí vyššího celku a teprve když chápeme smysl našeho bytí, můžeme využívat vlastní sílu.

Seminář bude jako vždy silně prožitkový, a proto je jen pro omezený počet účastníků, kteří si chtějí postavit vlastní konstelaci a nebo se stát součástí konstelace někoho jiného. I tato forma je ovšem velmi obohacující, neboť nic není náhoda :-).

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články a informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.