Vánoční výběr kurzů

Účetnictví v praxi

89mwessyixs-pasovka-100.jpg

Julie Vasko

Mám dlouholeté zkušenosti v oboru účetnictví a mezd, které jsem uzavřela složení zkoušky daňové poradkyně. Radím drobným podnikatelům stejně jako velkým společnostem a moje kurzy jsou komplexní... Více o lektorovi »

89mwessyixs-pasovka-100.jpg

Julie Vasko

Mám dlouholeté zkušenosti v oboru účetnictví a mezd, které jsem uzavřela složení zkoušky daňové poradkyně. Radím drobným podnikatelům stejně jako velkým společnostem a moje kurzy jsou komplexní... Více o lektorovi »

89mwessyixs-pasovka-100.jpg

Julie Vasko

Mám dlouholeté zkušenosti v oboru účetnictví a mezd, které jsem uzavřela složení zkoušky daňové poradkyně. Radím drobným podnikatelům stejně jako velkým společnostem a moje kurzy jsou komplexní... Více o lektorovi »

89mwessyixs-pasovka-100.jpg

Julie Vasko

Mám dlouholeté zkušenosti v oboru účetnictví a mezd, které jsem uzavřela složení zkoušky daňové poradkyně. Radím drobným podnikatelům stejně jako velkým společnostem a moje kurzy jsou komplexní... Více o lektorovi »

89mwessyixs-pasovka-100.jpg

Julie Vasko

Mám dlouholeté zkušenosti v oboru účetnictví a mezd, které jsem uzavřela složení zkoušky daňové poradkyně. Radím drobným podnikatelům stejně jako velkým společnostem a moje kurzy jsou komplexní... Více o lektorovi »

89mwessyixs-pasovka-100.jpg

Julie Vasko

Mám dlouholeté zkušenosti v oboru účetnictví a mezd, které jsem uzavřela složení zkoušky daňové poradkyně. Radím drobným podnikatelům stejně jako velkým společnostem a moje kurzy jsou komplexní... Více o lektorovi »

61swov3y602-432502-pe8asj-617.jpg
Rytířská 399/24, Praha (mapa)

už jen 5 účastníků a kurz se uskuteční

Zbývá 15 míst

Rytířská 399/24, Praha (mapa)

už jen 5 účastníků a kurz se uskuteční

Zbývá 15 míst

Rytířská 399/24, Praha (mapa)

už jen 5 účastníků a kurz se uskuteční

Zbývá 15 míst

Rytířská 399/24, Praha (mapa)

už jen 5 účastníků a kurz se uskuteční

Zbývá 15 míst

Rytířská 399/24, Praha (mapa)

už jen 5 účastníků a kurz se uskuteční

Zbývá 15 míst

Nevyhovuje ti termín?

Nech nám svůj e-mail – dáme ti vědět, jakmile lektor vypíše nový termín.

Poznámka k termínu

14., 15., 17., 18. a 21.01. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 23., 24., 29., 30. a 31.01. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

Poznámka k termínu

11., 12., 14., 15. a 18.02. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 20., 21., 26., 27. a 28.02. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

Poznámka k termínu

11., 12., 14., 15. a 18.03. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 20., 21., 26., 27. a 28.03. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

Poznámka k termínu

8., 9., 11., 12. a 15.04. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 16., 17., 23., 24. a 25.04. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

Poznámka k termínu

13., 14., 16., 17. a 20.05. (8:30 - 13:30, Základy účetnictví) + 22., 23., 27., 28. a 29.05. (8:30 - 13:30, Účetnictví pro mírně pokročilé)

Kurz spojuje kurzy Základy účetnictví a Účetnictví pro mírně pokročilé a pomůže Vám nejen porozumět základním principům účetnictví, ale naučí vás provádět i pokročilejší účetní operace.

Komu je kurz určen, doporučené vstupní znalosti:

Kurz Účetnictví v praxi je určen pro úplné začátečníky bez předchozích znalosti či zkušenosti, stejně jako těm, kdo si chtějí pouze účetnictví zopakovat nebo prohlubovat. Je také vhodný pro podnikatele a majitele firem, kteří chtějí porozumět účetnictví.

Pro absolvování kurzu nejsou potřeba žádné zvláštní zkušenosti ani znalosti.


Náplň kurzu

Kurz je složen ze dvou modulů - Základy účetnictví a Účetnictví pro mírně pokročilé.

Každý účastník kurzu obdrží skripta včetně cvičebnice s praktickými úlohami. Hlavní probíraná témata jsou:

1. Základy účetnictví:

 • Základní principy a zásady fungování účetnictví,
 • Právní úprava účetnictví,
 • Majetek a zdroje krytí účetní jednotky (Aktiva a Pasiva),
 • Účtový rozvrh a jeho sestavení,
 • Náklady a výnosy,
 • Peněžní prostředky - pokladna, ceniny, bankovní výpisy, peníze na cestě, úhrada platební kartou,
 • Pohledávky a závazky - z obchodních vztahů, poskytnuté a přijaté zálohy, reklamace, slevy, DPH,
 • Kapitálové účty – základní kapitál, fondy ze zisku, výsledek hospodaření, účtování při vzniku nové společnosti,
 • Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek - oceňování, pořízení, technické zhodnocení, odpisy, inventarizace a vyřazení,
 • Zásoby – výrobky, zboží, nedokončená výroba - oceňování, pořízení, aktivace a inventarizace,

2. Účetnictví pro mírně pokročilé

 • Zúčtování se zaměstnanci a institucemi – výpočet a účtování mezd,
 • Cestovní náhrady a stravenky,
 • Zúčtování daní a dotaci - účtování dokladů s DPH a daňových dokladů k přijaté platbě, DPH u finančního leasingu a rozdíly v uplatnění DPH, daň z příjmů, silniční daň, dotace,
 • Úvěry a finanční výpomoci, finanční leasing a zajišťovací úvěry,
  Pohledávky a závazky ke společníkům,
 • Rozdělení výsledků hospodaření – účtování, podklady, výplata zálohy na podíl na zisku, termíny a daňové povinnosti při výplatě dividend nebo podílu na zisku,
 • Cizí měna - přepočet na Kč a kurzové rozdíly, účtování v cizí měně a povinnosti s tím spojené,
 • Analytická a podrozvahová evidence,
 • Vnitropodniková směrnice v účetnictví,
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů - náklady, výdaje, příjmy a výnosy příštích období,
 • Dohadné položky,
 • Rezervy,
 • Opravné položky

Délka kurzu

60 vyučovacích hodin (á 45 minut)

Bonus pro účastníky kurzu 

Každý účastník kurzu kromě skript dostane:

Užitečnou pomůcku od nakladatelství Sagit, která pomůže sestavit nejen účtový rozvrh, ale i správně uspořádat a označit položky v rozvaze a výkaz zisku a ztrát. V publikaci taktéž najdete obsahové vymezení přílohy účetní závěrky a kategorizaci účetních jednotek a její vliv na rozsah účetní závěrky.
Nepostradatelnou publikaci pro každou účetní od nakladatelství Sagit, která obsahuje úplné znění zákona o účetnictví, účetní vyhlášku pro podnikatele a 23 účetních standardů.

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články a informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.