Strach a deprese nebo úsměv a pohoda?

7336910-2014-09-17-12-43-05.jpg

Pavel Stloukal

Narodil jsem se 20.2.1947, jsem absolventem Ped.fak.UJEP v Brně a těl. institutu Univerzity Karlovy v Praze. Po skončení aktívním sportovcem. Kariéra hokejisty pedagogická a trenérská činnost na hokejové ZŠ v Brně Uvoze. Více o lektorovi »

7336910-2014-09-17-12-43-05.jpg

Pavel Stloukal

Narodil jsem se 20.2.1947, jsem absolventem Ped.fak.UJEP v Brně a těl. institutu Univerzity Karlovy v Praze. Po skončení aktívním sportovcem. Kariéra hokejisty pedagogická a trenérská činnost na hokejové ZŠ v Brně Uvoze. Více o lektorovi »

20141002-115624-logo.jpg

Kurz je individuální

Kurzu se již zúčastnili

Nevyhovuje ti termín?

Nech nám svůj e-mail – dáme ti vědět, jakmile lektor vypíše nový termín.

Cílem kurzu je osvojení metodiky postupu při odstraňování nepříjemných emocí jako je panický strach, úzkost nebo i nesebevědomí. Podstatou metody je poznání, že příčinou uvedených nepříznivých emocí jsou negatívní myšlenky vytvářené nesprávným zhodnocením událostí a sebe sama.

Událost jako třeba neúspěch školní zkoušky, opuštění partnerem, onemocnění apod. jsou pouhé okolnosti,které svým navyklým zvykem způsobu myšlení hodnotíte jako definitivní, nezvratné, prokazující vaši neschopnost a nedostatečnost vaší osoby a tedy nemožnosti dosažení trvalého uspokojení a štěstí.

  • První příklad: Jdete kolem zoo zahrady a v tom proti vám vyběhne nějaká šelma. Pocítíte strach a dáte se na útěk .
  • Druhý příklad: Jdete kolem zoo zahrady a vzpomenete si, že jste v minulosti četl v novinách, že jim utekl medvěd, který ohrozil kolemjdoucího člověka a dáte se na útěk aniž by nějaké zvíře bylo na obzoru.

Zhodnocení 1. příkladu: Naprosto správná reakce. V důsledku racionálního vyhodnocení momentální skutečné situace a po pominutí akutního nebezpečí vašim jednáním následuje rychlé pominutí emoce strachu a vyvolání pocitu radosti a potěšení ze zvládnutí nebezpečné události a tedy pozitívní emoce.

Zhodnocení 2. příkladu: Vytvořená myšlenka představou události uprchlého medvěda z minulosti vyvolala panický neboli iracionální strach,s následujícím neoddůvodnitelným jednáním, vyvolávající po poznání a uvědomění si iracionality svého jednání myšlenky o mojí neschopnosti a zbabělosti jejich důsledkem jsou negatívní emoce.

Nebylo by pro duševní pohodu a zdraví tak zlé,kdyby se jednalo jenom o pouhé jednotlivosti a tedy jejich rychlé pomíjivosti jak vyplývá z uvedených příkladů. Bohužel se tomuto"sportu"jednání a chování v důsledku svých představ a spekulatývních myšlenek věnují mnozí lidé prakticky trvale aniž by si uvědomovali jako příčinu své nevyrovnanosti, popudlivosti a třeba i nepřátelství vůči svojí osobě a ostatním lidem.

Tento "nebezpečný sport"nesprávného způsobu myšlení jsme nezdědili ale osvojili vlivem laskavosti či nelaskavosti prostředí do kterého jsme se narodili. Kvalita prostředí do kterého jsme byli narozením "vylosováni" hraje v postupném vzniku a vývoji racionálních schopností člověka rozhodující roli.V žádném případě se nejedná o kvalitu materiální, intelektuální či jinou.

Jedná se o laskavost pramenící z přirozené lásky a harmonie prostředí. Pokud toto dítěti chybí, vytváří si v důsledku pociťovaného strachu svými představami "svůj vlastní svět" kterým utíká před nepříznivou realitou.

Tady jsou základy pro vytváření nesprávného způsobu myšlení jako podmíněného reflexu neboli zvyku, bezděčně v průběhu života upevňovaném, spočívající v nerespektování reality jako základu pro naše jednání. V konfrontaci důsledků takového jednání jehož původcem byla spekulace či pouhá představa s událostmi vyplývajících ze skutečnosti jsou v počátcích nepříznivé emoce ve formě podráždění, frustrace, smutku, které mohou přerůst v těžké deprese.

Jelikož jsem sám v průběhu svého života stav těžkých depresí zažil a díky kanadskému psychoterapeuta Luciena Augera pochopením podstaty svojí logičností jeho raconálně-emoční metodě a její aplikací  postupně měnil zvyk nesprávného způsobu myšlení v myšlení vycházejícího z reality a tedy odstranil příčinu nepříznivých a zdraví a život ohrožujících emocí a depresí.Celá záležitost takhle sdělená se jeví jako příliš složitá a určená pro odborníky.

Naštěstí opak je pravdou. "Každý kdo si umí spočítat množství vrácených peněz z nákupu je schopen pochopit podstatu metody a změnit svůj zvyk a jeho důsledky". To jsou slova Luciena Augera vycházející z poznání, že zdravý rozum člověka nemá s inteligencí a vzděláním nic společného. Jeho slova vlastním procesem usilujícím o změnu mohu jenom potvrdit.

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Rádi bychom používali cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a vám připomněli kurzy, které vás zaujaly. Je to v pohodě?