Kurz teď nemá vypsaný termín

Nech nám svůj e-mail – dáš tak lektorovi podnět k vypsání nového termínu. Jakmile jej vypíše, dáme ti obratem vědět.

Kurz již navštívilo 21 spokojených účastníků. Prohlédni si zpětnou vazbu ⇣

Neuspěli jste u zkoušky vlivem slabé sebedůvěry? Neodhodlali jste se přejít na jinou školu / změnit zaměstnání / zlepšit svou životosprávu / pozvat někoho na rande… protože jste si nevěřili? Máte strach opustit staré a přivítat nové, učinit ve svém životě změny a jasně si říct o to, na co máte právo? Pak jste možná ve svém životě opomněli pěstovat jednu podstatnou věc – sebe-vědomí.

Sebe-vědomí je jako základní stavební kámen majestátné budovy, pod kterou si můžeme představit sebe sama a celý náš život. Je také jakýmsi záchytným bodem, od kterého se můžeme odrazit v případě pádu.

Zároveň je také určitým vodítkem a směrovkou, která nám pomáhá na naší cestě životem. Pevné sebe-vědomí nám dovoluje pouštět se do věcí mimo naši komfortní zónu, posouvat se tak dál a využívat veškerý náš potenciál.


Již v raném dětství jsme vhozeni do nemilosrdného systému srovnávání – razítka ve školce, známky ve škole .. to vše nám podsouvá, kdo je lepší a kdo horší. Lepší PODLE KOHO .. a PRO KOHO? Proč by měl někdo jiný určovat, jací jsme nebo nejsme?

Většinová společnost je nastavena tak, že lidé jsou mezi sebou porovnáváni na základě množství titulů a majetku, který nahromadí. Lidé jsou hodnoceni podle toho, co je vlastně druhotné. Při tom se mažou jednotlivé dovednosti a talenty všech z nás – je přehlížena naše individualita a spolu s ní i naše schopnost pomoci ostatním a celému světu způsobem, jakým to nikdo jiný nedovede.

Při takovém tlaku není divu, že naše sebedůvěra někdy padá až na samé dno.


Co je dobré nebo špatné, úspěšné nebo neúspěšné… je věcí subjektivního názoru. Jestli jste úspěšní nebo ne, máte právo posuzovat jen vy sami. Přestaňte tedy dovolovat většině, aby definovala, KDO JSTE.

Potenciální zaměstnavatel má právo nedat vám práci, pokud se domnívá, že pro firmu nejste tím pravým. Ale už nemá právo určovat vaše obecné možnosti v životě. Nejste „dostatečně dobří“ pro něj? Nevadí – jste absolutně skvělí pro někoho jiného! Jen se nesmíte nechat srazit a dovolit druhému člověku, aby vás definoval a vzal vám tak možnost využít svůj potenciál naplno.

Co pro mě také znamená sebe-vědomí? (Jesika)

  • mít se ráda; přijímat se taková, jaká jsem
  • chápat (a hlavně přijímat!) sebe sama jako celistvou bytost, která je součástí něčeho většího „En to pan – Vše je JEDNO.“ (starověká moudrost)
  • mít a pěstovat zdravé sebevědomí a sebedůvěru
  • přijmout odpovědnost za sebe a svůj život; chápat, že v životě je vše otázkou volby a že ona volba závisí jen a pouze na mně .. „Ať si myslíte, že něco dokážete, nebo že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.“ (Henry Ford) .. vědomě pracovat s tím, že strůjcem svého štěstí (ale i neštěstí) jsem já „Jak uvnitř, tak venku.“ (parafráze Smaragdové desky)

Co pro mě také znamená sebe-vědomí? (Pavel) 

  • poznat sám sebe jako svébytnou a komplexní osobnost
  • vědomě vnímat sám sebe, tedy své tělo, své pocity a své emoce
  • znát své silné a slabé stránky a vědomě s nimi pracovat
  • uvědomovat si své hranice a nacházet v sobě sílu je překonávat

Láká vás vymanit se ze systému srovnávání a začít žít život, o jakém jste vždy snili? Pak pojďme společně změnit přístup nejen k nám samým, ale i k ostatním, a zkvalitnit tak podmínky panující v lidské společnosti.

Cílem kurzu je najít cesty, jak sebe-vědomí dosáhnout a jak jej udržovat a upevňovat. Těšíme se na společnou práci!

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.