Manažerské rozhodování

3lpq8yln6p6-dsc-6255.jpg

Veronika Lencová

„Pokud někdo není ochoten ke změně, není zralý pro lepší výsledky – change management je základem managementu ve firmách a úkolem lektora je zvýšit motivaci pro změnu!“ Jsem charismatická lektorka, profesionální koučka a Více o lektorovi »

18p34qg8cte-notebook-2386034-960-720.jpg

Kurz bohužel není aktivní

Nech nám svůj e-mail, dáme ti vedět, až bude kurz aktivní Sledováním kurzu dáš lektorovi podnět, aby kurz obnovil! ;)

Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivnost fungování firem v hospodářské sféře i veřejné správě.

Manažeři na jednotlivých úrovních řízení by si měli proto osvojit určitý soubor poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení požadované kvality řešení rozhodovacích problémů, resp. rozhodování.

Cílem tohoto kurzu je právě poskytnout v přehledné a uspořádané formě tento poznatkový fond.

Náplň kurzu

 • Základní pojmy a poznatky z manažerského rozhodování
 • Identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů
 • Výběr kritéria, tvorba variant a stanovení jejich důsledků
 • Hodnocení variant rozhodování
 • Základní pojmy rozhodování za rizika a nejistoty
 • Rozhodovací stromy jako nástroj optimalizace více etapových rozhodovacích procesů za rizika
 • Tvorba portfolia rizikových variant
 • Participativní rozhodování
 • Volba stylu rozhodování
 • Co je to šestislovná tabulka?
 • Co je to rozhodovací matice?
 • Jak vypadá model rozhodovací mřížky?
 • Jaký styl rozhodování je pro Vás nejvhodnější?
 • Co je to analýza silového pole?
 • Co je to ishikawův diagram?
 • Shrnutí, závěr

Doprovodné fotky

 • 41p2m0f313r-untitled-collage-1.jpg
 • 4chajcqyd9m-1274vat1rn4-2017-05-31-13-26-08.jpg

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Rádi bychom používali cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a vám připomněli kurzy, které vás zaujaly. Je to v pohodě?