Manažerské rozhodování

18p34qg8cte-notebook-2386034-960-720.jpg

Kurz teď nemá vypsaný termín

Nech nám svůj e-mail – dáš tak lektorovi podnět k vypsání nového termínu. Jakmile jej vypíše, dáme ti obratem vědět.

Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivnost fungování firem v hospodářské sféře i veřejné správě.

Manažeři na jednotlivých úrovních řízení by si měli proto osvojit určitý soubor poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení požadované kvality řešení rozhodovacích problémů, resp. rozhodování.

Cílem tohoto kurzu je právě poskytnout v přehledné a uspořádané formě tento poznatkový fond.

Náplň kurzu

 • Základní pojmy a poznatky z manažerského rozhodování
 • Identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů
 • Výběr kritéria, tvorba variant a stanovení jejich důsledků
 • Hodnocení variant rozhodování
 • Základní pojmy rozhodování za rizika a nejistoty
 • Rozhodovací stromy jako nástroj optimalizace více etapových rozhodovacích procesů za rizika
 • Tvorba portfolia rizikových variant
 • Participativní rozhodování
 • Volba stylu rozhodování
 • Co je to šestislovná tabulka?
 • Co je to rozhodovací matice?
 • Jak vypadá model rozhodovací mřížky?
 • Jaký styl rozhodování je pro Vás nejvhodnější?
 • Co je to analýza silového pole?
 • Co je to ishikawův diagram?
 • Shrnutí, závěr

Doprovodné fotky

 • 41p2m0f313r-untitled-collage-1.jpg
 • 4chajcqyd9m-1274vat1rn4-2017-05-31-13-26-08.jpg

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.