Magické Nové Město Pražské

5122120-img_0032.png

Petr Stojan

Plně "digitally" fit s vášní pro mluvící kameny.  Celý svůj dospělý život se zabývám IT a technologiemi. Ač se jedná o můj koníček, který mi umožnil pracovat a Více o lektorovi »

2782760-kaple-bt-sadeler_1.jpg

Kurz bohužel není aktivní

Nech nám svůj e-mail, dáme ti vedět, až bude kurz aktivní Sledováním kurzu dáš lektorovi podnět, aby kurz obnovil! ;)

Pod nánosem pěny dní a běžného denního shonu, kdy dny často trávíme uzavřeni a odděleni od okolního světa, často zapomínáme na fakt, že to, co zde dnes je, tady včera nebylo. A tak pod nánosem asfaltu, prachu a špíny zmizely celé Pražské čtvrti a spolu s nimi zmizely i příběhy a sny, které se k těmto významným místům české historie váží.

 

 

Když v letech 13471350 Karel IV. velkoryse naplánoval výstavbu náměstí, ulic a nechal vybudovat gotické hradby, které na pravém břehu Vltavy obsáhly Nové Město, vytvořil jedno z nejvýznamnějších duchovních center tehdejšího křesťanského světa. Dnes po téměř 670 letech většina návštěvníků ani obyvatel netuší, jak obrovský duchovní význam měla tato čtvrť pro svého zakladatele.

Pokud se dnes projdete například po Karlově náměstí, jen stěží si dokážete představit, že toto náměstí bývalo zcela zaplněné křesťanskými poutníky z celé Evropy, kteří s nefalšovanou dychtivostí stáčeli své pohledy ke kapli Božího Těla, kde se od roku 1354 ukazovaly každý rok na první pátek po Velikonocích svaté ostatky, které získal Karel IV. ze svých cest po Evropě. Tento každoroční svátek se podle nejcennějších relikvií nazýval svátkem Sv. kopí a hřebů Páně. Ano, to slavné Longinovo kopí, kopí osudu, které je podle legendy kopím, jímž měl římský voják Longinus (nebo Mauritius) probodnout bok Ježíše Krista, visícího na kříži. A my dnes toto místo vnímáme především jako podivné, věčně plné parkoviště či jako dopravní, permanentně hlučící dopravní uzel.

Během kurzu Magické Nové Město Pražské se dozvíte např.:

  • Jaká byla koncepce Nového města a historické souvislosti spojené s jeho založením.
  • Pohovoříme o branách při vstupu do Nového Města.
  • Jaký význam má ulice na Bojišti, proč se tak jmenuje a proč díky této události nejsme dnes například součástí Polska.
  • Jaké tajemství skrývá lucemburská ambasáda.
  • Geometrické souvislosti mezi kostely Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého.
  • Duchovní význam Karlova náměstí a významné stavby, které odvál čas.
  • Kde stál žalář národů aneb věznice plná děsu a hrůzy.

Tento kurz je určen pro všechny ty, kteří se chtějí dozvědět, jak vlastně vypadala tato část Prahy a jaké významné historické události se udály na území mezi náměstím I. P. Pavlova, Karlovým náměstím, Emauzy a Karlovem. Před samotnou vycházkou proběhne krátký historický exkurz, kde Vás seznámím s tím nejpodstatnějším. Tento kurz není určen pro vědecké pracovníky z akademických ústavů zabývajících se historií, ale pro zvědavé, kteří alespoň někdy zatoužili zjistit něco víc o místech, kterými denně prochází se sklopenou hlavou, aniž by si uvědomili sílu příběhů, jež formovaly nejen názvy ulic, ale i osud jejich vlastní země. 

Doprovodné fotky

  • 9314400-final_picture_2.jpg
  • 8187370-final_picture_3.jpg

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.