23sxx41zbwubvxm-mmm-2.jpeg

Mia Magenheimová

Na Naučmese od 21. 5. 2020.

Jsem Mia Lagertha.

Doprovázím na cestách seberozvoje a sebepoznání. Věnuji se vhledu do vztahů a hlubších citů. V pracovním i osobním životě si jdu za svojí intuicí, a jejím prostřednictvím se rozvíjím, a procházím tak životními zkouškami. 

Do Orlických hor, kde žiji, jsem přišla před více jak dvaceti lety, abych se tu uzdravila z těžké nemoci, na kterou naše medicína neměla lék. Uzdravila jsem se pomocí mé víry, meditací, stravy, tradiční čínské medicíny a návratu k přírodě a k sobě samé. Chůze po horách mi rovněž dopomohla, abych shodila 20 nadbytečných kil.

Více než deset let praktikuji automatickou kresbu, a nabízím druhým lidem tuto komunikaci poznat blíže. Pořádala jsem semináře automatické kresby v Orlických horách a v Českém Ráji, věnovala jsem se poradenství automatickou kresbou, pořádala jsem seberozvojové semináře. Využívám vědomostí ze světa astrologie, tradiční čínské medicíny, výkladu snů, zdravé stravy, a od dětství se věnuji bylinám a zvířatům. Díky své citlivosti vnímám i zemřelé duše a čistím prostory pro kvalitnější život. Ve své druhé profesi pořádám kurzy pro pečující. Aktuálně v oblasti seberozvoje pro Krajský úřad a sociální služby (kurz Pečuji o hranice své péče).

Ráda s lidmi pracuji zemitě, hledám vždy odpovědi v prvé řadě v hmotném světě. Nabízím doprovázení ženám na cestě do svého nitra. Věřím, že jen porozumění sobě má smysluplný směr. 

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.