Účetnictví pro mírně pokročilé

89mwessyixs-pasovka-100.jpg

Julie Vasko

Mám dlouholeté zkušenosti v oboru účetnictví a mezd, které jsem uzavřela složení zkoušky daňové poradkyně. Radím drobným podnikatelům stejně jako velkým společnostem a moje kurzy jsou komplexní plné příkladů z praxe. Více o lektorovi »

20y6h7z2g9c-ucetnictvi.jpg

Kurz bohužel není aktivní

Nech nám svůj e-mail, dáme ti vedět, až bude kurz aktivní Sledováním kurzu dáš lektorovi podnět, aby kurz obnovil! ;)

KOMU JE KURZ URČEN, DOPORUČENÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI

Kurz Účetnictví pro mírně pokročilé je určen pro všechny, kteří již mají základní znalost účetnictví, ale chtějí je dále prohlubovat, stejně jako těm, kdo si chtějí pouze účetnictví zopakovat nebo připomenout. Je také vhodný pro podnikatelé a majitelé firem, kteří chtějí porozumět účetnictví.

 

NÁPLŇ KURZU

Každý účastník kurzu obdrží skripta včetně cvičebnice s praktickými úlohami. Hlavní probíraná témata jsou:

 • Zúčtování se zaměstnanci a institucemi – výpočet a účtování mezd
 • Cestovní náhrady a stravenky
 • Zúčtování daní a dotaci - účtování dokladů s DPH a daňových dokladů k přijaté platbě, DPH u finančního leasingu a rozdíly v uplatnění DPH, daň z příjmů, silniční daň, dotace
 • Úvěry a finanční výpomoci, finanční leasing a zajišťovací úvěry
 • Pohledávky a závazky ke společníkům
 • Rozdělení výsledků hospodaření – účtování, podklady, výplata zálohy na podíl na zisku, termíny a daňové povinnosti při výplatě dividend nebo podílu na zisku
 • Cizí měna - přepočet na Kč a kurzové rozdíly, účtování v cizí měně a povinnosti s tím spojené
 • Analytická a podrozvahová evidence
 • Vnitropodniková směrnice v účetnictví
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů - náklady, výdaje, příjmy a výnosy příštích období
 • Dohadné položky
 • Rezervy
 • Opravné položky


DÉLKA KURZU

30 vyučovacích hodin rozděleno do 5 dní. 

BONUS PRO ÚČASTNÍKY KURZU

Každý účastník kurzu kromě skript dostane nepostradatelnou publikaci pro každou účetní od nakladatelství Sagit, která obsahuje úplné znění zákona o účetnictví, účetní vyhlášku pro podnikatele a 23 účetních standardů.

 

 

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.