Manuál pro zaměstnance - Personalistika a mzdy z pohledu zaměstnance

7a8j0b4c1hs-daylight-garden-gas-station-942540.jpg

Kurz teď nemá vypsaný termín

Nech nám svůj e-mail – dáš tak lektorovi podnět k vypsání nového termínu. Jakmile jej vypíše, dáme ti obratem vědět.

Na školení se dozvíte:

 • jaké povinnosti pro Vás vyplývají z uzavřeného pracovního poměru nebo dohody,
 • jaká máte práva jako zaměstnanec,
 • jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči Vám a jaké povinnosti musí splňovat vůči státních orgánům, 
 • na co si při podpisu pracovní smlouvy dávat obecně pozor, 
 • na co myslet, když chcete ukončit pracovní poměr
 • co vše má vliv na výši Vaší měsíční mzdy
 • kdy máte nárok na placené volno,
 • kdo určuje, kdy budete čerpat dovolenou či může-li Vás zaměstnavatel odvolat z dovolené. 

Vyzkoušíte si vyplnit daňové přiznání pro fyzickou osobu mající příjem pouze ze zaměstnání.

Po absolvování tohoto kurzu byste měli rozumět všemu, co se píše na Vaší výplatní pásce, orientovat se v základních pojmech a mít širší přehled o pracovněprávních vztazích, znát základní zdroje (právní předpisy atd.), ve kterých můžete najít detailní informace, dokázat sami si zpracovat daňové přiznání z příjmů ze zaměstnání a mnohem více. 

Co si připravit?

Pokud máte nějaké konkrétní dotazy, které byste chtěli zodpovědět při školení, prosím o zaslání předem – lépe pak mohu připravit odpověď co nejvíce „na míru“. Na školení pak zodpovím dotaz (lez i anonymně) a případě můžeme po školení probrat detaily.

Témata probíraná na školení

 • Co předchází uzavření pracovního poměru
 • Osobní údaje - jaké osobní údaje/data po vás zaměstnavatel musí požadovat (splnění zákonné povinnosti) a jaká naopak nemůže, jaké údaje podléhají Vašemu souhlasu (GDPR, zákon o zpracování osobních dat)
 • PP / DPP / DPČ – rozdíly … co je závislá činnost, proč se příjem z některých dohod nepočítá do SP
 • Pracovní smlouva – na co si dát pozor při podpisu pracovní smlouvy
 • Pracovnělékařská preventivní péče: vstupní zdravotní prohlídky a periodické prohlídky
 • Povinná školení pro zaměstnance: školení PO a BOZP, školení  řidičů, školení práce ve výškách
 • Osobní spis / složka
 • Doba určitá a neurčitá
 • Zkušební doba (3/ 6 měsíců)
 • Konkurenční doložka
 • Kvalifikační dohoda
 • Pracovní kázeň, výtky
 • Minimální mzda a minimální zaručená mzda, měsíční/hodinová
 • K čemu jsou interní předpisy (směrnice), pracovní řád – a proč byste je měli znát
 • Doručování písemností
 • Kdy máte nárok na dávky nemocenského (pracovní neschopnosti, OČR, otcovská, mateřská,….)
 • Pracovní a nepracovní úraz – kdy nedostanete dávku nemocenského v plné výši a jakých případech nedostanete odškodnění za pracovní úraz
 • Převedení na jinou práci
 • Pracovní cesta, vyúčtování cestovného
 • Práce ve směnném provozu
 • Dovolená, mateřská dovolená, rodičovská dovolená, další neplacené volno z důvodu péče o dítě
 • Mzda a odměňování: základní mzda, variabilní složka, prémie, příplatky za práci ve svátek, noc a víkend, příplatek za pracovní pohotovost, kdy máte nárok na náhradu mzdy za svátek a kdy ne
 • Minimální vyměřovací základ pro ZP – za koho platí pojistné stát, maximální vym. základ pro SP, solidární daň, kdo je povinen platit ZP a SP
 • Práce přesčas, příplatky za přesčas, náhradní volno za práci přesčas,
 • Jak se počítá náhrada mzdy za dovolenou a placené volno, za jakých podmínek máte nárok na placené a neplacené volno
 • Co všechno najdete na výplatní pásce
 • Daň z příjmu: daňové slevy a daňová zvýhodnění, proč podepisujete Prohlášení poplatníka, roční zúčtování daně x daňové přiznání (slevy na dani), JAK zpracovat DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
 • Naturální příjem a kolik Vás to skutečně stojí (auto k soukromým účelům, zaměstnanecké slevy,…..)
 • Způsoby ukončení pracovního poměru: výpověď – zákaz výpovědi – výpovědní lhůta – jak napsat výpověď, dohoda, ukončení ve zkušební době, okamžité zrušení PP, skončení PP z organizačních důvodů a nárok na odstupné
 • Úřad práce: kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti a kdy ne, krácení podpory v souvislosti s ukončením PP
 • Jaké dokumenty je zaměstnavatel povinen Vám vydat po skončení PP a kdy
 • Kde najdete aktuální informace – zdroje, změny v legislativě a informace na internetu

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.