Finanční plán kulturního projektu - Jak na vícezdrojové financování v kultuře

1jhcmzi7ykf-band-691224-960-720.jpg

Kurz teď nemá vypsaný termín

Nech nám svůj e-mail – dáš tak lektorovi podnět k vypsání nového termínu. Jakmile jej vypíše, dáme ti obratem vědět.

Jak nastavit vícezdrojové finanční plánování v neziskové kultuře

Jak přistupovat k finančnímu řízení naší organizace systematicky a s ohledem na její neziskový charakter? Jak plánovat, monitorovat a vyhodnocovat práci s finančními prostředky, které nám do rozpočtu přitékají v různých obdobích roku?  Zafinancovat přitom potřebujeme nejen své projekty, ale i běžnou provozní činnost. A často stojíme na začátku roku znovu na startovní čáře symbolizované nulou na straně výnosů.

A jak kombinovat provozní a projektové náklady a výnosy tak, abychom finance využili nejen efektivně, ale rovněž v souladu s podmínkami, které na nás kladou naši podporovatelé, sponzoři a partneři? 

Pokud vás tato témata zajímají a jste začátečníkem či mírně pokročilým na poli finančního řízení kulturní organizace nebo jste dosud řešili finanční problematiku vašich projektů ad hoc, je pro vás náš seminář tím pravým.

Během dopoledního semináře se dozvíte:

 • jaká specifika a úskalí vnáší do finančního řízení kulturní organizace vícezdrojové financování
 • jak připravit finanční plán reflektující projektové i provozní potřeby organizace
 • jak tento plán využít pro úspěšné řízení, kontrolu a vyhodnocování finančního řízení organizace
 • jaké principy respektovat při tvorbě rozpočtu organizace/projektu
 • jak řídit finanční toky neboli cash flow organizace/projektu

Bonusy:

1. Check-list nákladů typického kulturního eventu
Dáme vám check-list typických nákladů kulturních projektů, díky kterému už nikdy nezapomenete na žádné náklady

2. Šablona finančního reportu
Dáme vám šablonu finančního reportu sloužícího k plánování, řízení a kontrole rozpočtu projektuPracovní sešit
Dáme vám váš vlastní pracovní sešit. Díky němu si nebudete muset dělat detailní zápisy. Méně psaní = více pozornosti.

 

Finanční plán kulturního projektu - praktický workshop u počítačů (13.00-17.00)

V semináři jsme si vysvětlili základní principy finančního řízení kulturní organizace a dozvěděli se, jak plánovat, řídit a kontrolovat finanční prostředky na nákladové a výnosové stránce rozpočtu. Workshop nám poskytne prostor ukázat a vyzkoušet si, jak zmíněné principy prakticky uplatnit při přípravě rozpočtu vlastního projektu.

Zopakujeme si, jak vypadá plánovací proces přípravy eventu, zpracujete si Work Breakdown Structure vašeho vlastního zvoleného projektu a tuto použijete pro přípravu finančního plánu vaší akce. Na závěr pak finanční data využijete v šabloně rozpočtu, která vám pomůže nejen naplánovat náklady a výnosy vašeho projektu na základě konkrétních kalkulací, ale rovněž kontrolovat čerpání finančních zdrojů s ohledem uznatelnost jednotlivých typů nákladů.

Na workshopu společně projdeme:

 • zopakujeme si plánovací proces přípravy kulturního projektu
 • seznámíte se s technikou Work Breakdown Structure (WBS) a řekneme si, jak ji využít při přípravě finančního plánu eventu
 • ukážeme si příklad využití WBS při přípravě rozpočtu kulturního projektu
 • zpracujete si WBS vámi vybraného projektu a navazující finanční rozvahu
 • rozpracujete si tabulku rozpočtu sloužící pro plánování a řízení finanční stránky vašeho projektu
 • probereme rady, tipy a případné nejasnosti

Co potřebujete s sebou:

vlastní počítač

Bonusy k workshopu:

1. Pracovní sešit
Dáme vám váš vlastní pracovní sešit. Díky němu si nebudete muset dělat detailní zápisy. Méně psaní = více pozornosti

2. Finanční plán přímo pro váš projekt
Každý účastník workshopu získá tabulku rozpočtu pro svůj vlastní projekt, který si během workshopu sám vyplní

3. Oběd a občerstvení
Jelikož s námi zůstanete celý den, zveme vás na oběd a zajistíme vám občerstvení i v průběhu odpoledního workshopu

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.