Daňový a účetní specialista

89mwessyixs-pasovka-100.jpg

Julie Vasko

Mám dlouholeté zkušenosti v oboru účetnictví a mezd, které jsem uzavřela složení zkoušky daňové poradkyně. Radím drobným podnikatelům stejně jako velkým společnostem a moje kurzy jsou komplexní plné příkladů z praxe. Více o lektorovi »

7sschjesoaz-126.jpg

Kurz bohužel není aktivní

Nech nám svůj e-mail, dáme ti vedět, až bude kurz aktivní Sledováním kurzu dáš lektorovi podnět, aby kurz obnovil! ;)

Kurz je kurzem akreditovaným MŠMT v rámci kterého Vás seznámíme s dani z příjmů fyzických osob a právnických osob, DPH, silniční daní, daňovým řádem, dani z nemovitých věcí a dani z nabytí.

Komu je kurz určen, doporučené vstupní znalosti:

Kurz Daňový a účetní specialista je určen pro účetní, ekonomy a finanční ředitele. Kurz je taky velice vhodný jako zahájení přípravy na zkoušky na daňového poradce.

Pro absolvování kurzu nejsou potřeba žádné zvláštní zkušenosti ani znalosti.


AKREDITACE MŠMT

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako kurz Daňový specialista v celkovém rozsahu 138 vyučovacích hodin pod číslem MSMT-5082/2018-1/119.


Výhody akreditovaného kurzu:

možnost úplné úhrady ceny kurzu od Úřadu práce
po úspěšném absolvování kurzu účastník kurzu obdrží Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností

 

Náplň kurzu

Každý účastník kurzu obdrží skripta včetně cvičebnice s příklady.
Jednotlivé daně nabízíme i jako samostatné kurzy.

Hlavní probíraná témata jsou:

Daň z příjmů fyzických osob:

 • poplatník daně, daňový rezident,
 • předmět daně,
 • osvobození od daně,
 • dílčí základy daně - ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatní
 • výdajový paušál a daňová evidence,
 • nezdanitelné částky,
 • odčitatelné položky,
 • výpočet daně,
 • slevy na dani a daňové zvýhodnění,
 • zálohy na daň a jejich splatnost,
 • sociální pojištění,
 • zdravotní pojištění,
 • procvičování příkladů z praxe s výpočtem daňové povinnosti a vyplněním daňového přiznání k dani příjmů fyzických osob,

Daň z příjmů právnických osob:

 • poplatník daně, daňový rezident,
 • předmět daně,
 • osvobození od daně,
 • základ daně,
 • výpočet daně,
 • odčitatelné položky,
 • slevy na dani,
 • zálohy na daň a jejich splatnost,
 • daňově uznatelné a neuznatelné náklady,
 • majetek a odpisy dle zákona o dani z příjmů,
 • paušál na dopravu,
 • snižující a zvýšující položky,
 • zákon o rezervách - rezervy a opravné položky
 • procvičování příkladů z praxe s výpočtem daňové povinnosti a vyplněním daňového přiznání k dani příjmů právnických osob,

DPH:

 • předmět daně a vyloučení z daně,
 • osvobozená a zdanitelná plnění,
 • plátce a identifikovaná osoba,
 • daňové doklady,
 • sazby daně, základ daně a výpočet daně,
 • nárok na odpočet, krátící a poměrový koeficient,
 • režim přenesené daňové povinnosti,
 • zvláštní režim,
 • procvičování příkladů z praxe s vyplněním daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního a souhrnného hlášení dle zadaného příkladu,

Silniční daň:

 • Co je předmětem daně
 • Kdo je poplatníkem daně
 • Co lze osvobodit od daně
 • Základ a sazba daně
 • Zvýšení a snížení daně
 • Výpočet daně
 • Sleva na dani
 • Změny v průběhu roku – prodej, nákup, přestavba, apod.
 • Splatnost a placení daně, záloha na daň
 • Procvičování příkladů z praxe s výpočtem daňové povinnosti a vyplněním daňového přiznání k dani silniční,

Daňový řád:

 • osoby zúčastněné na správě daní,
 • druhy daňových tvrzení,
 • místní šetření a daňová kontrola,
 • pokuty a úroky z prodlení,
 • registrace k jednotlivým daním,
 • daňová informační schránka,
 • termíny a způsoby podání daňových přiznání,

Daň z nemovitých věcí:

 • Co je předmětem daně - pozemky, stavby a jednotky
 • Kdo je poplatníkem daně
 • Co lze osvobodit od daně
 • Základ a sazba daně, místní koeficient
 • Výpočet daně
 • Zvýšení daně u prostor užívaných k podnikání
 • Zaokrouhlování
 • Zdaňovací období
 • Daňové přiznání a místní příslušnost
 • Placení daně
 • Procvičování příkladů z praxe s výpočtem daňové povinnosti a vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí,

Daň z nabytí nemovitých věcí:

 • Kdo je poplatníkem daně
 • Co je předmětem daně
 • Co lze osvobodit od daně
 • Základ daně, nabývací hodnota (sjednaná cena, zjištěná cena, zvláštní cena, srovnávací daňová hodnota)
 • Výpočet daně
 • Směna, vzájemné darování
 • Lhůta pro podání daňového přiznání
 • Daňové přiznání, přílohy k daňovému přiznání a místní příslušnost
 • Placení daně
 • Procvičování příkladů z praxe s výpočtem daňové povinnosti a vyplněním daňového přiznání k dani z nabytí,

Spotřební daň:

 • Kdo je poplatníkem daně
 • Co je předmětem daně
 • Správce daně, místní příslušnost,
 • Zdaňovací období,
 • Vzorový výpočet daňové povinnosti u tabákových výrobků,

Účetnictví pro pokročilé:

 • účetní operace v souvislosti s majetkem – pořízení majetku s dotací, technické zhodnocení drobného majetku, výpočet odpisu při technickém zhodnocení, zvýšený odpis, majetek a dary, komponentní odpisování,
 • účetní operace v souvislosti s DPH – dodatečné opravy chybné výše DPH, poměrný a krácený koeficient, nárok na odpočet při registraci,
 • postoupení a odpisy pohledávek,
 • odložený daňový závazek a pohledávka - odložená daň,
 • vklady do společnosti - peněžní a nepeněžní vklady do společnosti, zvýšení a snížení základního kapitálu,
 • účetní závěrka - obsah a druhy účetní závěrky, účetní výsledek hospodaření a jeho transformace na základ daně, daňová uznatelnost nákladů, daňová povinnost, audit, výroční zpráva, schválení a zveřejnění účetní závěrky,
  opravy chyb minulých let,
 • konsolidace

Délka kurzu

138 vyučovacích hodin (á 45 minut)


Bonus pro účastníky kurzu

Každý účastník kurzu kromě skript dostane:

Publikaci od nakladatelství Grada, která obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v aktuálním znění
Nepostradatelnou publikaci pro každou účetní od nakladatelství Sagit, která obsahuje úplné znění zákona o účetnictví, účetní vyhlášku pro podnikatele a 23 účetních standardů.

Doprovodné fotky

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?