9ootk5aigw9-fotografia-0003b.jpg

Alice Nováková

Na Naučmese od 31. 3. 2017, vedl/a kurzy pro 1 účastníka.

Ráda sdílím s ostatními svůj umělecký pohled na svět, který se odráží i v mém aktivně kreativním "způsob práce". Podněcuji lidi, aby sami sobě dávali životní otázky i odpovědi. Aby se ptali a odpovídali si pravdivě, bez strachu a přetvářek.

Uspořádávám setkání pro ty, kteří cítí potřebu (stejně jako já) vystoupit ze svých omezujících naučených postojů, zvyků, závislostí a her, vnitřního napětí, tlaku, tvrdosti, nepřijetí...
Abychom se opět spojili s mírem, shovívavostí, upřímností a radostí. Žili život v uvolněnosti, kreativitě, otevřenosti, vnitřní svobodě, přítomném okamžiku a lehkosti. Vnímám život v jeho široké rovině a sounáležitosti jak se zemí (bylinky, práce), tak i s vesmírem (meditace, Reiki). 

Používám roli pozorovatele - ten, kdo pozoruje, všímá si čemu věnujeme naši pozornost.
Protože to, čemu věnujeme pozornost děláme ze své svobodné vůle, a přesto to děláme spíše automaticky a neuvědomujeme si, že my to můžeme měnit.
Že to můžeme měnit ve vnějším světě asi víme, ale velkou věcí je, že to můžeme měnit ve vnitřním světě.

Jednoduchý program sestavuji na základě osobních zkušeností z bohatého a netradičního 12-ti letého života v meditačním centru, dále z vlastního objevování, intuice a poznání, i z toho, co mi během života přišlo do cesty a oslovilo mě.

Učím se být "leadrem" skupiny tak, jako by nikdo nikoho nevedl.
Zařazuji vhodné techniky, meditace, cvičení a hry, prostřednictvím kterých sami objevujeme a zažíváme to, co potřebujeme.

Děkuji, s láskou Alice

Www.vanilkovaduse.cz

Již uskutečněné kurzy:

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.