2690820-p1000804-2.jpg

Petr Šimandl

Na Naučmese od 31. 5. 2016, vedl/a kurzy pro 5 účastníků.

Ing. Petr Šimandl,

Od roku 2007 pracuji s projekty financovanými z evropských fondů (Společný regionální operační program, Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost). Zkušenosti mám s administrací projektů jak na straně poskytovatele dotace tak příjemce dotace. Účastnil jsem se všech fází administrace projektů: příprava výzev k předkládání žádostí, proces výběru a schvalování, administrativní a fyzické kontroly, realizace klíčových aktivit, naplňování monitorovacích indikátorů, práce s rozpočtem a harmonogramem, příprava monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, psaní projektových žádostí, atd.

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.