3dohtmmarmx-naucme-se.jpg

Pavel Carvan

Na Naučmese od 28. 11. 2018, vedl/a kurzy pro 73 účastníků.

Vždy mne zajímalo, jak podpořit spolupráci lidí, usnadnit orientaci v složitých problémech a strukturovat je do celků, o kterých už víme, že je zvládneme vyřešit a směřují nás ke společnému cíli. Toto rezonovalo i mezi lidmi, s nimiž jsem začal spolupracovat na vývoji systému ObjectGears.

Být otevřen novým podnětům. Potřebujeme rámec, který nám pomáhá rozvíjet naše myšlenky, ale každé paradigma je dočasné. Nebojme se nových pohledů.

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?