6p1cjitewje-1p8a1185-orez.jpg

Matouš Horák

Na Naučmese od 15. 4. 2017, vedl/a kurzy pro 8 účastníků.

Jmenuji se Matouš Horák a se ženou provozujeme Malostatek Blatiny, kde ekologicky hospodaříme, ale i poskytujeme dočasný i trvalý azyl zvířatům i lidem všech druhů i barev. Živím se jako kutil, správce technického úseku (jak se dnes moderně říká údržbářům),pasáček krav, divokých vepřů a ovcí, veterinární bratr mé ženy zvěrolékařky, řidič ale převážně jako kočí volských potahů. Jako potomek ze sedláckého a mlynářského rodu se snažím být ovlivňován pouze zvířaty a přírodou, což mi nečiní takový problém, jelikož většinu dne trávím se zvířaty v přírodě. Někdy jen hledím, hledám podobenství a inspiruji se. Naučilo mě to od mých osmnácti let více než jakýkoliv mnou nedokončený vzdělávací ústav.  

V roce 2016 jsem založil a následně jsem sám sebe jmenoval do funkce rektora University of Ox – volské školy s podnázvem „Škola pro každého vola“. Ta má za úkol popularizovat tura domácího jako plnohodnotného partnera a obnovit na českém venkově jeho důležitou roli, která byla přerušena kolektivizací a dnes tuto roli zastávají stroje a vozidla na fosilní paliva. Volská univerzita shromažďuje veškeré informace o volech i kravách, archivuje jejich historické fotografie a nachází lingvistické kořeny slov „voloviny“, „kraviny“, „volské oko“ nebo sousloví „ty vole“. Zároveň se univerzita věnuje samotné práci s voly a přednostně do svého učení přijímá žáky z nevyhovujících podmínek nebo kandidáty na smrt na jatkách. Zabýváme se též chovem genových rezerv dojného českého strakatého skotu. Snažíme se o chov dojného skotu s respektem k jeho etologickým potřebám.

Celý život jsem volem a momentálně dokonce alfa-volem mých dvou volů a našeho stáda krav českého strakatého skotu, s kterými jsem denně (někdy i celé dny) v kontaktu, popřípadě je pozoruji v přirozeném prostředí z okna mé dílny. Dále jsem vášnivým čtenářem naučné literatury o skotu z konce 19. a počátku 20. století, která zachycuje a popisuje období, kdy se ještě lidé chovali ke kravám i volům s úctou, láskou a respektem. S voly Cyrilem a Bolkem z části obděláváme naše pozemky, ale především s nimi pracujeme v lese. S našimi voly jsme však již účinkovali i v opeře, točili s newyorkskými filmaři, představili práci volských kočích v několika dokumentech, poskytli mnoho rozhovorů do novin i časopisů a náš vůl Bolek si zahrál hlavní zvířecí roli ve filmu Krajina ve stínu, který byl v roce 2020 ověnčen sedmi Českými lvy. V roce 2021 jsme pro Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích uspořádali výstavu s názvem Díkůvzdání aneb o kravách a lidech. Věnujeme se publikační činnosti a jsme pravidelnými přispěvateli do časopisu Selská revue (časopis Asociace soukromého zemědělství). Nově se také věnujeme poradenství při výchově a výcviku volů a krav, a to nejenom tažných. Vzhledem k rozlehlosti a umístění našeho malostatku se věnujeme i výchově a výcviku skotu přímo na naší univerzitní půdě, na Malostatku Blatiny v jižních Brdech.

      

Již uskutečněné kurzy:

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.