6p1cjitewje-1p8a1185-orez.jpg

Matouš Horák

Na Naučmese od 15. 4. 2017, vedl/a kurzy pro 8 účastníků.

Považuji se za společenského samotáře, melancholického cholerika, antikomunistu, nepochopeného provokatéra, odpůrce vyčtených názorů a myšlenkových směrů, obhájce přirozenosti a oponenta čecháčkovské stádnosti.

Často se, ač nerad, stávám až moc hlasitým kritikem pro mě absurdních socialistických smítek, neuklizených na našem krásném českém venkově.

Upřednostňuji smysluplnost a praktičnost nad estetikou, ale za krásnou ženou rád přejdu na druhý chodník.

Snažím se dávat lásku těm, kdo ji potřebují i těm, co si ji zaslouží. Proto se snažím darovat alespoň některým tvorům na planetě život i smrt bez utrpení.

Pláči při střílení do lidí i kačen, při zlobě a tuposti vybíjené na slabších tvorech, při setkání s lidskou záští, závistí a hloupostí. 

Usmívám se u reklamy na úvěry, při pohledu do prázdné peněženky, při narození i smrti.

Směji se při dešti, větru, vichru, vánici a za břicho se popadám u České sody, u nevinné dětské a zvířecí vynalézavosti a bezelstnosti či při čtení volebních plakátů a programů.


Se ženou provozujeme Malostatek Blatiny, kde poskytujeme dočasný i trvalý azyl zvířatům i lidem všech druhů i barev. Živím se jako kutil, správce technického úseku (jak se dnes moderně říká údržbářům), veterinární bratr mé ženy, řidič ale převážně jako kočí volských potahů. Jako potomek ze sedláckého a mlynářského rodu se snažím být ovlivňován pouze zvířaty a přírodou, což mi nečiní takový problém, jelikož většinu dne trávím se zvířaty v přírodě. Někdy jen hledím, hledám podobenství a inspiruji se. Naučilo mě to od mých osmnácti let více než jakýkoliv mnou nedokončený vzdělávací ústav. Nikdy jsem totiž nedokončil veškeré třídy žádného vzdělávacího ústavu, který jsem navštěvoval, vyjma mateřské školy. 

V roce 2016 jsem založil a následně jsem sám sebe jmenoval do funkce rektora (aby na mě maminka mohla být konečně pyšná) University of Ox – volské školy s podnázvem „Škola pro každého vola“. Ta má za úkol popularizovat tura domácího jako plnohodnotného partnera a obnovit na českém venkově jeho důležitou roli, která byla přerušena kolektivizací a dnes tuto roli zastávají stroje a vozidla na fosilní paliva. Volská univerzita shromažďuje veškeré informace o volech, archivuje jejich historické fotografie a nachází lingvistické kořeny slov „voloviny“, „volské oko“ nebo sousloví „ty vole“. Zároveň se univerzita věnuje samotné práci s voly a přednostně do svého učení přijímá žáky z nevyhovujících podmínek nebo kandidáty na smrt na jatkách.

Celý život jsem volem a momentálně dokonce alfa-volem mých dvou volů, s kterými jsem denně (někdy i celé dny) v kontaktu, popřípadě je pozoruji v přirozeném prostředí z okna mé dílny. Dále jsem vášnivým čtenářem naučné literatury o skotu z konce 19. a počátku 20. století, která zachycuje a popisuje období, kdy se ještě lidé chovali ke kravám i volům s úctou, láskou a respektem. 

      

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?