20150208-185925-orez-naucmese.jpg

Markéta Klempířová

Na Naučmese od 8. 2. 2015, vedl/a kurzy pro 6 účastníků.

S drobnými úskoky do žurnalistky se věnuji dětem ve věku 0 - 13 let celou svou profesní kariéru pedagoga. Mám bohaté zkušenosti zejména s nástupem dětí do školy - také mě tento věk asi nejvíce baví. Učení je pro mě výzvou, inspirativním potkáváním, naplněním tvůrčích a organizačních přetlaků.

Vystudovala jsem SPgŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Školský management na UK Praha. Mám za sebou pestrou publikační činnost, přispívám do odborných časopisů, kde se věnuji tématu vzdělávání.

Praxi mám ze státních i soukromých škol.  Prošla jsem řadou pedagogických kurzů, např. Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Začít spolu (Step by step), Základní kurz mentoringu pro učitele, Projektové řízení, Myšlení pod šesti klobouky a plánování pozpátku, Respektovat a být respektován, Seznamovací Montessori kurz: děti 3 – 6 a 6 – 10 let, další úzce zaměřené kurzy: genetická metoda čtení, dyslexie, poruchy chování, osobnost učitele apod.

Sama mám dvě děti. 

Loni jsem založila vlastní komunitní školu Za výlohou, z. s.. Spolek formou výuky menší, věkově smíšené skupiny dětí propaguje moderní vzdělávání pro 21. století. Spolupracujeme s řadou dalších iniciativ a institucí. Účastnili jsme se InoEduFestů - festivalů inovativních škol. Více najdete na www.hrouzavylohou.cz 

Již uskutečněné kurzy:

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?