2bbpoom9xrq-img-8507-pp.jpg

Kateřina Vickers

Na Naučmese od 16. 3. 2019. Navštívil/a 1 kurz.

Děti potřebují jen dvě věci, aby byly šťastné: něžnou a přísnou lásku. Závislostí jsou podle mých zkušeností ohroženi ti, kteří mají jednoho moc a druhého málo. 

Vystudovala jsem sociální práci a terapii závislosti v Mnichově, kde jsem také několik let doprovázela rodiče a mladistvé konzumující drogy. Lektorováním seminářů a kurzů neformálního vzdělávání se zabývám již patnáct let.  Bydlím v pražských Střešovických, kde se v rámci spolku Střešovický Oříšek snažím propojovat místní rodiny. Pravidelně pořádám terapeutické víkendy pro rodiče drogově závislých. S narozením mých dvou dcer jsem se začala intenzivně zabývat digitálními médii

Rádiu trvalo 38 let, než se rozšířilo na trh čítající 50 miliónů; televizi to trvalo 13 let; a Facebooku pouhé dva roky...“ 

Digitální média se mění každým dnem a my s nimi často ztrácíme dech. Snad ze dne na den se změnily dětské hry i způsob komunikace s našimi přáteli. Jediní, kteří v tom nevidí žádný problém, jsou děti samy. Dnešní generace rodičů je postavena před velkou výzvu, jak se k těmto změnám postavit. V mých seminářích nejsou však na prvním místě digitální média, ale rodina a zdravý vývoj dětí. Ráda bych Vám poskytla fakta z nejnovějších výzkumů, spolu s mojí mnohaletou zkušeností s mladistvými, a probudila ve Vás důvěru ve Vaše děti a pozitivní přístup jak k nim, tak k digitálním médiím. Jsem přesvědčená o tom, že blízká budoucnost bude patřit těm, kteří se naučí aktivně a kriticky vytvářet digitální krajinu. Zásadní roli při tom hraje právě vývoj dítěte v raném dětství, rodinné hodnoty a zdravé vztahy.   

"Digitální média jsou jen prostředek, cesta, která Vás vede k cíli. Důležité je, aby média neurčovala tyto cíle za Vás."  

www.digitalni-vychova.cz

Kateřina

Navštívené kurzy (1):

Zakoupené video kurzy (1):

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Rádi bychom používali cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a vám připomněli kurzy, které vás zaujaly. Je to v pohodě?