3rzgg3kemhy-foto.jpg

Kateřina Holznerová

Na Naučmese od 15. 9. 2015, vedl/a kurzy pro 3 účastníky.


MgA. KATEŘINA HOLZNEROVÁ

Lektorka literárních kurzů pro děti, vzdělávacích výletů a tvůrčího psaní pro dospělé. Redaktorka a zakladatelka putovní Galerie Ofous.

Připravuje k vydání sbírku poezie, zabývá se zpracováním německých a židovských rodinných kořenů do beletristické podoby.

Zajímá se psychologii, způsoby vedení a motivace dětí.

Absolventka vysoké školy Literární akademie Josefa Škvoreckého.

Aprobace v oboru:

Český jazyk, literatura a kulturní antropologie

Dějiny a teorie mediální komunikace

Literární myšlení, poetika a interpretace literárního díla

www.galerieofous.cz

Již uskutečněné kurzy:

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.