4kad8zr1sy9-eefcc15a-071d-48ec-8863-87dc05335a8b.jpeg

Jindra Hraško Brousková

Na Naučmese od 1. 11. 2018, vedl/a kurzy pro 16 účastníků.

Působím jako Business Strategy Guide. Už více jak 20 let společně s majiteli, managementem i zaměstnanci, pomáhám hledat jejich proč. Skrze správné určování cílů, zlepšování vztahů a zvědomení procesů odhaluji příčiny stojící v cestě k jednodušším řešením a harmoničtější firmě. Díky tomu zvyšuji efektivitu a výkon jednotlivců, týmů a firmy jako celku.

Ráda pracuji s lidmi, s chutí komunikuji a motivuje mě, když ze spolupráce vzejde něco převratného pro okolí.

Firmy si mě najímají pro mou specializaci v oblastech:

  • HR
  • Personalistika
  • Koučink, osobnostní rozvoj
  • Projektové řízení
  • Firemní kultura
  • Mediace
  • Krizová komunikace
  • Strategie

V těchto uvedených oblastech školím a konzultuji (i prostřednictvím online aplikací), vybraná témata přednáším na konferencích.

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?