16nz16u1adm-profilovka-iii.jpg

Jarmila Kučerová

Na Naučmese od 25. 3. 2019, vedl/a kurzy pro 2 účastníky.

Věřím, že s úsměvem a pozitivním přístupem jde všechno líp, a za 12 let v problematice užívání tabáku jsem se toho naučila dost, abych vám ukázala, že odvykání kouření nemusí být utrpením, ale můžete se zbavit závislosti jednou provždy a v pohodě.

Problematice užívání tabáku se věnuji již od roku 2006, kdy jsem zahájila svoje studium Buněčné biologie na Přírodovědecké fakultě. 7 let jsem působila v neziskové organizaci Česká koalice proti tabáku a několik let jsem tuto organizaci i řídila. Téma kouření mne natolik oslovilo, že jsem na dané téma úspěšně dokončila doktorát v oboru Preventivní medicína na 1. lékařské fakultě. 

Praktické zkušenosti z odvykání kouření jsem získala jako pracovník Linky pro odvykání kouření, kde jsem působila jako konzultant. Zároveň jsem úspěšně absolvovala kurz České lékařské komory "Léčba závislosti na tabáku". Stále působím jako odborný garant ve společnosti Život bez cigaret, která poskytuje firemní a individuální poradenství.

Na základě svých zkušeností jsem vypracovala koncept odvykání kouření, který pracuje nejen s fyzickou závislostí na nikotinu, ale věnuje se i psychické závislosti. Soustředím se zejména na pozitivní motivaci a změnu životního stylu směrem k osobnímu rozvoji. Při práci v odvykání si kladu za cíl především to, aby klienti netrpěli žádnými abstinenčními příznaky a procesem odvykání procházeli v dobré psychické pohodě. 

Těším se, že budu moci ukázat cestu k životu bez cigaret právě vám.

Již uskutečněné kurzy:

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.