54ng6yt098l-p9200026.jpg

Jana Marsová

Na Naučmese od 25. 6. 2017.

Celou svou profesní dráhu se pohybuji ve zdravotnictví a vysokoškolském vzdělávání. Posledních 5 let se zabývám managementem rizik, konkrétně managementem rizik ve zdravotnictví. Jelikož se základy managementu rizik, obecné principy a metody posuzování rizik dají aplikovat do jakéhokoliv odvětví, rozhodla jsem se se svými zkušenostmi podělit právě s vámi.  

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?