9blzy6pf8we-jak-zhubnout-afirmace-sebelaska.jpg

Jan Zeman

Na Naučmese od 1. 8. 2019.

Věnuji se zdravému životnímu stylu a především hubnutí. Používám různé techniky a metody jak se uzdravit zlepšit své zdraví a zhubnout. Vylepšil jsem techniky afirmace pro změnu podvědomé mysli, které vedou k hubnutí. Samozřejmě používám mnoho dalších technik, které mezi sebou kombinuji, aby výsledky byly co nejlepší a hlavně nejrychlejší.

Existuje celá řad možnosti a metod jak zhubnout, proto kombinuji nejnovější poznatky a hlavně propojují tělo a mysl pro efektivní dosaženi cíle ideální postavy.

Hubnutí a obecně postava je odrazem našeho vztahu k sobě to jak vnímáme sami sebe a své tělo. Jde o vztah k sobě tudíž sebeláska hraje velkou rolí v procesu dosažení ideální postavy.

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Rádi bychom používali cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a vám připomněli kurzy, které vás zaujaly. Je to v pohodě?