7vopdznwpz50z9l-jf.jpg

Jan Fršlínek

Na Naučmese od 26. 3. 2019.

Věřím, že v každém z nás je obrovská touha po poznání a vědění. Jako děti jsme se zajímali o celý svět okolo nás a každá "maličkost" byla objevem. Vzdělání a výchova ale  může tuto přirozenou zvídavost utlumit a osekat. Můžeme uvíznout v každodenní rutině všednosti, ve způsobu bytí kdy nevyčníváme a nic mimořádného neděláme a neprožíváme.

Ač jsme vnitřně vyprahlí, naši dřímající touhu po vědění zaléváme příliš často jen povrchově, tím co nás nevytrhává z rutiny.

Příliš často se setkávám s tím, že tato naše základní potřeba, byla částečně nebo téměř úplně potlačena a není tak naplňována. To může na nejhlubší rovině ovlivňovat všechny oblasti našeho života.

Mým cílem je pomoci objevit vnitřní pramen, který naši obrovskou a často jen tušenou žízeň uhasí, tak aby krajina naší mysli byla opět naplněná k prasknutí zvídavostí a radostí z poznávání nového.

 

Něco o mně:

Několik let jsem pracoval jako Manažer v Hudebním Klubu Nová Chmelnice. Tuto práci (která mě velmi bavila) jsem opustil, abych mohl úspěšně vystudovat filosofii na Univerzitě Karlově (jelikož jsem cítil, že tak je to pro mě správně). V průběhu školy jsem se začal zajímat o efektivní učení (abych si zjednodušil práci) a vrátil se k lektoringu jazyků. Také jsem absolvoval intenzivní výcvik koučů a začal se kromě lektoringu věnovat mnohem více koučování (které jsem již dříve využíval ve firemním prostředí). Zjistil jsem, že pokud se studenty zapojíme do učení jazyků koučovací přístup a také techniky a prvky efektivního učení, výsledky jsou mnohem lepší. Zážitek spojený s učením je také úplně jiný.

Často jsem si všímal, že odbourání bloků (strach mluvit, omezující přesvědčení o vlastních schopnostech) neproměňuje jen to jak se učíme, ale má pozitivní vliv na celou osobnost.

Po dokončení VŠ jsem si splnil svůj dlouholetý sen a otevřel jazykové a vzdělávací centrum InfinitySchool.cz, kde získané vědomosti s kolegy předáváme dál  rámci vzdělávacích kurzů i osvětové činnosti.

 

Mgr. Jan Fršlínek

Lektor, školitel a intelektuální kouč

www.InfinitySchool.cz

___________________________________

LEKTORSKÝ PROFIL

 

Zkušenosti:

 • Celkem 10 let praxe v lektoringu a školitelství
 • Zkušenosti z managementu & hudebního průmyslu
 • Vedoucí projektu InfinitySchool.cz
 • Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, (Summa cum laude)

Profesní orientace:

 • Zaměřuji se na efektivní vzdělávání a učení jazyků & intelektuální koučink
 • Zabývám se prací s koncentrací, motivací, pamětí a relaxačními technikami & technikami efektivního učení
 • Pomáhám odbourat omezující přesvědčení a získat radost z učení jazyků a i intelektuálního rozvoje jako takového.

Jazykové znalosti:

 • AJ, FJ, starořečtina, latina a základy japonštiny

Certifikáty:

 • Certifikovaný profesionální kouč; absolvent výcviků koučů s akreditací MŠMT a dalších odborných kurzů.
 • Certifikát Cambridge English Advanced (garant: Cambridge University, British Council Prague)

Koučink a jazyky (s efektivním učením)

 • Při pořádání individuálních i skupinových kurzů pro InfinitySchool.cz s kol. využívám prvky koučinku při učení, pro práci s motivací a při správném nastavování cílů výuky.
 • Výuka je tak rychlejší a přirozenější. Podstatně se zjednodušuje práce při studiu, odbourávají se pocity stresu a frustrace.
 • Efektivní učení zkracuje čas výuky, je zábavnější a přináší dobrý pocit z výsledků.

Další lektoring: Příprava na certifikáty

 • Detailní příprava na mezinárodní certifikáty (nejčastěji CAE nebo FCE, PET aj.) vč. užití interaktivních aplikací a originálních materiálů.

 

Koučink a spolupráce s firmami

 • Individuální koučink, intelektuální koučink, koučink pro umělce a vědecké pracovníky, koučink pro hudebníky
 • Firemní školení (efektivní práce s texty a daty, jazykové kurzy+ vedené koučovacím způsobem, práce s koncentrací a relaxací, meditační meetinky)

Semináře a přednášková činnost:

 • Filosofie (dějiny filosofie, epistemologie, filosofie mysli, filosofie vědy...)
  Psychologie (dějiny, hlavní směry a pojmy, proto-psychologie, Freud, Jung, Bergson a autoři na pomezí psychologie a filosofie)

Osvěta

 • Semináře efektivního učení pro SŠ, ZŠ, další instituce a neziskové organizace

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?