5clvztrcu2hkojl-fotka-vychova.jpg

Jakub Vaněk

Na Naučmese od 14. 5. 2021, vedl/a kurzy pro 7 účastníků.

Vedoucí Ekocentra Huslík, které vzniklo v roce 2015 a je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Hlavním zaměřením ekocentra je environmentální výchova mateřských škol, základních škol či široké veřejnosti.

POSLÁNÍ EKOCENTRA

V bývalé hájovně na Huslíku v Polabí, kde se v nejbližším okolí nachází louky, lužní les, tůně, pole, sady starých odrůd ovocných stromů, přírodní zahrada a řeka Cidlina a Labe rozvíjíme vztah k přírodě i k místu, poznávání přírody a chování odpovědné k životnímu prostředí. Vzdělání a výchovu vnímáme jako důležitý celospolečenský hybatel, naším mottem je:

"ŽIJME s přírodou, UČME se přírodou, PEČUJME o přírodu.”

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.