8pfyie7gwgp-img-1378.jpg

Filip Zajac

Na Naučmese od 21. 8. 2017.

Pri rozhovovore zdeľujeme intonáciou hlasu informáciu o emócii – v texte tú informáciu zdeľuje písmo.


Takto začal môj niekoľkoročný projekt skúmania vplyvu písma na čitateľa. Jeho výstupom je nástroj, ktorý zjednodušuje tvorbu moderných digitálnych písem fontov.

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.