6zxf5ylx1or6xbi-received-2118734848141184.jpeg

Eva Halanová

Na Naučmese od 19. 3. 2020.

Žila jsem v Peru 7 měsíců, během kterých jsem tam pracovala, studovala a cestovala (ve skupině i sama – moje nejdelší cesta byla po zemi z Limy do bolívijské La Paz a odtamtud letecky do Santa Cruz de la Sierra a po zemi zpět do Limy). Když jsem do Peru přijela, mluvila jsem plynulou španělštinou (díky studiu překladatelství-tlumočnictví atp.), mohla jsem se tedy zaměřit na peruánskou variantu. Zúčastnila jsem se také kurzu reálií přímo na Universidad de Lima. Tam jsem měla předměty jako Španělština (tedy peruánská:), Peruánská a latinskoamerická kinematografie a Základy marketingu (víte, že peruánská Inca Cola má v Peru větší prodejnost než Coca Cola?) Peru je mi velmi blízké a jsem s ním stále v kontaktu - mám tam skvělé přátele a také pracovní vazby. Učím španělštinu cca 12 let (a o něco kratší dobu také češtinu pro cizince a nyní též portugalštinu) a mám bohaté zkušenosti s různými typy studentů a kurzů - v neposlední řadě s on-line kurzy. Mám mj. pedagogické vzdělání (na FF UK). Před lety jsem také se svoji sestrou založila jazykovou školu zaměřenou právě na románské jazyky. Ráda říkám, že jazyk odráží kulturu - tomu odpovídá struktura kurzu.

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?