7ln2gmzltfz-web-dh12616-opr.jpg

Denisa Linhartová

Na Naučmese od 7. 11. 2018, vedl/a kurzy pro 10 účastníků.

Již mnoho let se věnuji osobnímu a pracovnímu rozvoji, sebeuvědomění, výcviku meditačních a relaxačních technik, dále pak technik na probuzení ženské a mužské energie. Jsem zakladatelkou projektu Relaxačních her pro děti Preita kids a průvodkyní roční školy "Léčivá síla ženy".

V roce 1999 jsem založila společnost Pretia e.a. ( v překladu hodnota krásy duše). Pořádala jsem kurzy soft skills různého zaměření pro firmy a k tomu individuální konzultace jak ve firmách, tak lidem pro veřejnost. V průběhu let jsem zjistila, že nejefektivnější způsob, jak zlepšit chod firmy je, když se člověk věnuje lidem individuálně. Proto nabízím i firmám v dnešní době individuální koučink.

Jsem průvodkyní osobního rozvoje, terapie tancem a terapie přírodou.

Absolvovala jsem i množství kurzů z oblasti meditací, relaxací a duševního poznávání, mezi jinými i kurzy vedené Deva Ambou, žákyní mistra Osha. Poskytuji privátní individuální konzultace, ve kterých se zaměřuji na nalezení podstaty problému, nalezení skrytého potenciálu a jeho využití, neopakování chyb z minulosti.

Pomohu vám naučit se hledat sílu a víru sám v sebe, zbořit hranice sebe sama a zažitých vzorců a hlavně umět život žít a ne jen přežívat.

Nyní je to přes dvacet let, kdy poskytuji konzultace v oblasti osobního i pracovního rozvoje a pořádám kurzy relaxačních technik a ženských kruhů. Tato práce je pro mě životním posláním a naplňuje mě. Je pro mě radostí a také zde mohu uplatnit dary, které jsem od života dostala.

Těším se Vás.

Denisa

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.