1tg7kz9sj61-dv.jpg

Dana Vrabcová

Na Naučmese od 21. 8. 2019.

Jsem rodinná mediátorka a psychoterapeutka. Svou práci miluji, ctím její nekonečné možnosti, pestrost, potenciál podpory člověka v různých životních situacích.

S jednotlivci i s rodinami pracuji od roku 1987. Mé profesní začátky jsou spojeny se sociálně právní ochranou dětí, prací v rodinných centrech, kde jsem sbírala zkušenosti jako sociální pracovnice. Tyto první kroky mé práce v psychosociální oblasti mne vybavily dovednostmi spojenými zejména s poskytováním sociálního poradenství, šla jsem však dál. V roce 2006 jsem absolvovala intenzivní výcviky v (rodinné) mediaci, v metodě, která pomáhá zejména s řešením sporů mezi rodiči, kteří přestávají být partnery, avšak rodiči zůstávají i po ukončení vztahu. Mediaci jsem začala také učit své kolegy, profesionály, což mne posunulo a stále posunuje v lektorských dovednostech. Stále jsem se vyvíjela a reflektovala jsem potřeby svých klientů. K dalšímu posunu ve své profesi jsem se začala vzdělávat v systemické psychoterapii, kterou již několik let poskytuji. Tato kombinace tří pilířů – sociální poradenství, mediace a psychoterapie, mi umožňuje nabízet a poskytovat klientům odborné služby, které jim pomáhají v jejich jedinečné životní situaci.

Studium a výcviky:

·  studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Katedra sociální práce

· státní zkouška zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR

· členka a akreditovaná mediátorka a lektorka Asociace mediátorů ČR

· absolventka výcviků v mediaci, krizové intervenci a frekventantka dalšího vzdělávání v systemické psychoterapii

Již uskutečněné kurzy:

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.