20150924-150516-foto.jpg

Alice Müllerová

Na Naučmese od 11. 3. 2015, vedl/a kurzy pro 23 účastníků.

V současné době pracuji jako konzultantka pro oblast kariérového poradenství a jako lektorka kariérového poradenství pro studenty středních a vysokých škol ve Fondu dalšího vzdělávání. Současně působím jako kariérová poradkyně v organizaci FOKUS Praha. Od roku 2008 do roku 2015 jsem pracovala v Centru Euroguidance, které se zabývá rozvojem kariérového poradenství v ČR. Mou pracovní náplní je podporovat poradce - poskytováním aktuálních informací, organizací vzdělávacích kurzů a dalších příležitostí k rozvoji a setkávání. 

Pracovní uplatnění považuji za součást naší  “duše venku”.V současné době se zdůrazňuje potřeba flexibility, za stejně důležitou považuji potřebu vlastní identity. V práci s klienty se zaměřuji především na hledání vlastních zdrojů, toho, co nám může být v dnešní době vnitřní oporou. Sama ráda následuji životní výzvy. Věřím, že osobní rozvoj každého jednotlivce přispívá k takovým změnám společnosti, která se nebude řídit pouze potřebami trhu, ale bude citlivá k přírodě i k potřebám lidí. Zajímá mě filozofie, životní (a detektivní) příběhy.

Již uskutečněné kurzy:

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?