20131030-103501-foto1a.jpg

Aleksandra Rýdlová

Na Naučmese od 30. 10. 2013, vedl/a kurzy pro 19 účastníků.

Jednoho obyčejného dne se mi stala neobyčejná věc. V průběhu hluboké meditace jsem uslyšela indicii:  „Učíš, světlo nosíš…“ Ještě tehdy jsem netušila, jaký je pravý význam tohoto sdělení.

V té době jsem pracovala již několik let jako obchodní manažerka a na svém místě jsem byla velmi spokojená. Své pedagogické vzdělání jsem nikdy nebrala moc vážně, spíše jako životní omyl. A tak jsem už hned po vysoké škole nastoupila do práce úplně mimo obor – do stavební firmy.

Osud mne rychle hnal různými zákoutími, střídala jsem obory, místa. Ochutnala jsem na chvíli i práci ve školství, avšak vždy mne to jen upevnilo v přesvědčení, že škola není pro mne.

Když se dnes dívám zpět, vnímám, že se mnou osud pěkně zamával. Měl za cíl protáhnout mne po cestě životem vším, co budu nakonec potřebovat a používat pro vzdělávání druhých.

Dnes jsem pedagožkou, lektorkou a trenérkou osobního rozvoje. Všechny mé životní zkušenosti jsou cenným pokladem, ze kterého teď čerpám ve své poradenské praxi. Opustila jsem své rodné Polsko a už přes 21 let žiji v České republice. Absolvovala jsem hodně osudových životních změn, včetně osobních, partnerských i rodinných. Málokterý člověk by byl schopen je unést a zachovat si fyzické i duševní zdraví, a úsměv na obličeji. Lidé nechtějí vycházet ze své zóny komfortu a bezpečí, i když setrvání v ní ubližuje. Změn se bojí a obvykle se jim vyhýbají. Mne však každá změna posunula o obrovský krok kupředu.

Mým dnešním posláním je právě „Učit, nosit světlo“ do temných koutů lidské duše.  Rozsvítit tam, kde na nás číhají strašidelné stíny… Podat druhým pomocnou ruku a ukázat, že není se čeho bát, že sami mohou rozhodovat o kvalitě svých životů, vylézt z klece a žít! Vím, že to jde, jelikož já sama jsem to dokázala. 

Mnoho let mne fascinuje hlubinná psychologie. Mám věčný hlad po vědě, vzdělávání se, poznání. Sbírám informace a skládám z nich kousek po kousku jeden velký ucelený obraz tajemství lidského života. Jungovské archetypy a práce se snovými symboly mne zavedly ke studiu mystického Tarotu. Archaické obrazy a symboly Velkých Arkán Tarotu jsou dokonalou psychodiagnostickou pomůckou. Rezonují se základními hodnotami uloženými v kolektivním nevědomí a dokážou vytáhnout na povrch programy a vzorce, které často v sobě nesou stopy vývojové destrukce.  Přepsáním těchto blokačních programů, může člověk dosáhnout celkového vnitřního a vnějšího vyladění. 

Moji další specializací, která navazuje na vše předchozí je „3d psychodiagnostika“. Standardní psychologické metody diagnostiky osobnosti (barevná diagnostika – test Lüschera a slovní asociace) byly spojené v jedno a jejich dnešní moderní podoba ve formě on-line testu a graficky zpracovaných výstupů, umožňuje velice rychlou a přesnou analýzu osobnosti. Jedinec tak šetří čas, jinak strávený na dlouhých a mnohočetných sezeních u psychologa. Obdrží nezbytnou odbornou pomoc a cílený návrh rozvojového řešení. 

Zajímá mne vše, co člověka posune na vyšší úroveň vědomí. Pomůže mu v sebepoznání, uvědomění si svého vnitřního skrytého potenciálu, zbaví psychických bloků a odbourá stresové napětí. 

Učím druhé žít v pocitu harmonie a sebeuvědomění. Učím, jak komunikovat, jak ovládat své emoce a efektivně využívat životní energii. Najít svůj vlastní střed a cíl života. 

Aleksandra

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.

Používáme cookies, abychom pomocí analýzy návštěvnosti mohli ladit Naučmese web a tobě připomněli kurzy, které tě zaujaly. Je to v pohodě?