Vánoční výběr kurzů

Video kurz
Kompletní průvodce programem MS Access

Karel Kohout

Karel Kohout

Jsem lektor kurzů MS Office na volné noze. Učím ve firmách, kurzy pro veřejnost a občas mám i individuální klienty. Své zkušenosti jsem získal v několika školících společnostech, kde jsem chodil... Více o lektorovi »

Karel Kohout

Karel Kohout

Jsem lektor kurzů MS Office na volné noze. Učím ve firmách, kurzy pro veřejnost a občas mám i individuální klienty. Své zkušenosti jsem získal v několika školících společnostech, kde jsem chodil... Více o lektorovi »

Kompletní průvodce programem MS Access

Úvodní video ke kurzu

Nevyhovuje ti termín?

Nech nám svůj e-mail – dáme ti vědět, jakmile lektor vypíše nový termín.

Tento kurz obsahuje tolik, co běžné dvoudenní školení programu MS Access a to v 53 lekcích o celkové délce 4 a čtvrt hodiny. Na začátku kurzu se naučíte zásady tvorby relačních databází, aby práce s nimi byla co nejefektivnější. Dále Vás čeká podrobný přehled programu MS Access. Nejdříve se seznámíte se všemi užitečnými nastaveními tabulek, která tento program poskytuje. Dále se naučíte tyto tabulky propojit a využít všechny výhody, které to s sebou přináší, jako je například nastavení automatického mazání záznamů v jedné tabulce při smazání souvisejících záznamů v tabulce druhé.

V části věnované dotazům se dozvíte nejen jak filtrovat a řadit tabulky na základě dat v jiných tabulkách, ale také jak upravovat data pomocí výpočtů. Dozvíte se i jak vytvořit uživatelsky intuitivní formuláře a sestavy, abyste po kompletním vytvoření databáze tuto databázi mohli svěřit běžnému uživateli, který jen doplní či smaže příslušná data tak, jak mu to Vaše nastavení dovolí.

Na závěr si vyzkoušíte vytvořit jednu databázi krok za krokem od importování tabulky z Excelu, přes vytváření spojení mezi tabulkami, až po formuláře, kterými tuto databázi budete moci spravovat.

 

Osnova kurzu

 
Úvod do relačních databází

    1. Základní pojmy a objekty MS Access (02:28)

    2. Normalizace databáze (02:34)

Tabulky

    3. Základy práce s tabulkou a záznamy (03:47)

    4. Formátování datového listu (04:21)

    5. Základní úpravy tabulky v návrhovém zobrazení (03:43)

    6. Datový typ krátký a dlouhý text + vlastnosti polí (09:38)

    7. Datový typ číslo a měna (03:48)

    8. Datový typ automatické číslo (03:15)

    9. Datový typ datum a čas (02:13)

    10. Další datové typy (Ano/Ne, Příloha, Počítané pole) (04:02)

    11. Pole se seznamem (04:47)

    12. Vlastní formáty čísel a dat (07:18)

    13. Ověřovací pravidla (08:41)

    14. Vstupní maska (09:38)

Relace

    15. Seznámení s typy relací (vazeb) (01:57)

    16. Vazba 1:1 (08:32)

    17. Vazba 1:N (04:35)

    18. Pole se seznamem z jiné tabulky (03:26)

    19. Vazba M:N (08:23)

    20. Závislosti objektů (01:03)

Dotazy

    21. Průvodce dotazem (03:44)

    22. Výběrový dotaz (03:48)

    23. Kritéria (04:59)

    24. Parametry (02:24)

    25. Souhrny (02:03)

    26. Dotaz z více tabulek + vnější spojení tabulek (02:47)

    27. Akční dotaz vytvářecí (01:58)

    28. Akční dotaz aktualizační (01:41)

    29. Akční dotaz přidávací (02:06)

    30. Akční dotaz odstraňovací (02:20)

    31. Křížový dotaz (02:42)

    32. Jednoduché výpočty + vlastnosti polí v dotazech (04:20)

    33. Tvůrce výrazů (rozdělení jména a příjmení) (12:19)

    34. Poddotazy (06:18)

Formuláře

    35. Průvodce formulářem (04:22)

    36. Formátování formuláře (03:57)

    37. Záhlaví a zápatí (02:26)

    38. Ovládací prvek textové pole (03:27)

    39. Ovládací prvek pole se seznamem (00:51)

    40. Vlastnosti ovládacích prvků (03:29)

    41. Ovládací prvek skupina voleb (03:21)

    42. Ovládací prvek příloha (obrázek) (03:21)

    43. Ovládací prvek tlačítko (makro) (02:36)

    44. Podformulář (05:43)

    45. Ovládací prvek karty (02:51)

Sestavy

    46. Průvodce sestavou (05:24)

    47. Návrh vlastní sestavy (11:13)

Vytváření vlastní databáze

    48. Importování a úprava tabulek (07:07)

    49. Propojení tabulek a vložení pole se seznamem (07:57)

    50. Vytvoření a úpravy formuláře (06:02)

    51. Vytvoření podformuláře a vložení pole se seznamem z dotazu (13:23)

    52. Vytvoření sestavy z dotazu (06:36)

    53. Závěrečné úpravy a nastavení databáze (09:13)

Odebírej náš newsletter

Posíláme tipy na nové kurzy, zajímavé a přínosné články a informujeme o dění a vývoji projektu Naučmese.